• KDT Info
  • KDT
  • Kenniscentrum voor
    Duurzame Tuinbouw
  • Tiensevest 136
  • 3000 Leuven
  • T: +32 (0)15 50 42 50
  • E: info@kdtvzw.be
© KDT vzw
Alle rechten voorbehouden

Intrekking van de toelating van FRUPICA

woensdag 13 januari 2021
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FRUPICA (9128P/B – 50% mepanipyrim) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/04/2022.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-frupicaIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van cyproconazool

donderdag 07 januari 2021
De Europese goedkeuring van cyproconazool werd niet verlengd omdat er geen aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof cyproconazool werd ingediend. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken met de gewoonlijke respijtperiode:

AGORA (10470P/B)
COMRADE (10768P/B)
MIRADOR EXTRA (9502P/B)
De intrekkingsdatum is 30/11/2022.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/05/2021.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/11/2021.
Het gebruik is toegelaten tot 30/11/2022.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-cyproconazoolIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van bromoxynil

donderdag 17 december 2020
De Europese goedkeuring van bromoxynil werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken:

AUXO (10306P/B)
BROMOTRIL SC (9432P/B)
CAMBER (10741P/B)
NAGANO (10607P/B)
XINCA (9796P/B)
De intrekkingsdatum is 17/09/2021.

Het op de markt brengen en de opslag door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 17/03/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 17/06/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 17/09/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-bromoxynilIntrekking van de toelating van GAUCHO 70 WS

donderdag 17 december 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel GAUCHO 70 WS (8330P/B – 70% imidacloprid) wordt ingetrokken omdat de goedkeuring van de werkzame stof imidacloprid op Europees niveau afloopt.

De intrekkingsdatum is 01/06/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 01/06/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 01/06/2022.

Voor het uitzaaien van behandelde zaden onder bescherming is er geen einddatum.
Deze intrekking heeft geen impact op de recente noodtoelating voor het uitzaaien van suikerbietzaden gecoat met GAUCHO 70 WS.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-gaucho-70-wsIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van thiofanaat-methyl

dinsdag 15 december 2020
De Europese goedkeuring van thiofanaat-methyl werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken:

INTER THIOFANAAT (1242P/P)
TOPSIN M 500 SC (7057P/B)
TOPSIN M 70 WG (8666P/B)
De intrekkingsdatum is 19/10/2021.

De verkoop door de toelatings-/vergunningshouder is toegelaten tot 19/02/2021.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 19/05/2021.
Het gebruik is toegelaten tot 19/10/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-thiofanaat-methylVrijwillige intrekking van de toelating van HELOSATE 450 SL

dinsdag 08 december 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel HELOSATE 450 SL (10751P/B – 450 g/l glyfosaat) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2021.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/10/2020.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 30/04/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/10/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelating-van-helosate-450-slVerlaging van MRL's voor chloorprofam

dinsdag 17 november 2020
Volgend op de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorprofam op EU-niveau en de intrekking van alle toelatingen in België zullen nu ook de maximaal toegelaten residugehalten (Maximum Residue Limits – MRLs) voor chloorprofam in voeding worden verlaagd tot de bepalingsgrens (LOQ). Specifiek voor aardappelen werd een uitzondering gemaakt, gelet op het mogelijke probleem van historische contaminatie van opslagruimten. Daarom werd besloten om voor aardappelen een tijdelijke, hogere MRL van 0,4 mg/kg vast te stellen, die ook nog volledig veilig is voor de consument.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/verlaging-van-mrls-voor-chloorprofamIntrekking van de enige toelating van een gewasbeschermingsmiddel op basis van beta-cyfluthrin

dinsdag 10 november 2020
De Europese goedkeuring van beta-cyfluthrin werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige hoge veiligheidsvereisten van de Europese wetgeving. Daarom wordt de toelating van BULLDOCK 25 EC (9835P/B – 25 g/l beta-cyfluthrin), het enige toegelaten gewasbeschermingsmiddel op basis van beta-cyfluthrin, ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk :

De intrekkingsdatum is 30/04/2021.

De verkoop door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/12/2020.
De verkoop en de opslag door derden zijn eveneens nog toegelaten tot 31/12/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/04/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-enige-toelating-van-een-gewasbeschermingsmiddel-op-basis-van-betaAanpassing van de uitlooptermijnen van de toelatingen op basis van chloridazon, quinoclamine, imazaquin, thiamethoxam en fenpropimorph

dinsdag 20 oktober 2020
Door het uitblijven van een verlaging van de maximale residulimieten is het onwaarschijnlijk dat er voor de volgende oogst overschrijdingen van deze residulimieten zouden optreden indien producten op basis van de voornoemde stoffen nog een seizoen langer gebruikt worden.

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloridazon, quinoclamine, imazaquin, thiamethoxam en fenpropimorph blijven daarom langer geldig.

Producten op basis van chloridazon, quinoclamine en imazaquin mogen gebruikt worden tot 30/06/2021.

De betrokken producten zijn:

Chloridazon

BETTER SC (9050P/B, 430 g/l chloridazon)
BIETAZOL 520 (8712P/B, 520 g/l chloridazon)
BOOSTER 520 (9137P/B, 520 g/l chloridazon)
CHLORDEX SC (6931P/B, 430 g/l chloridazon)
FIESTA NEW (9304P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)
PYRAMIN SC 520 (8884P/B, 520 g/l chloridazon)
PYROQUIN TDI SC (10528P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)
Om overschrijding van de toekomstige maximale residulimieten in de volggewassen te vermijden, moeten deze volggewassen wel beperkt worden: voor zaai in de herfst van 2021 komen alleen wintergranen in aanmerking, en voor zaai in de lente van 2022 alleen granen, bieten of aardappelen.

Quinoclamine

MOGETON (9710P/B – 25% quinoclamine)
MOGETON ANTIMOUSSE/MOS (9711G/B – 4% quinoclamine)
MOGETON ANTIMOUSSE/MOS WG (9866G/B – 4% quinoclamine)
MOGETON TOP (10439P/B – 50% quinoclamine)
Imazaquin

METEOR 369 SL (8559P/B, 368 g/l chlormequat en 0,8 g/l imazaquin)
MONDIUM (9718P/B, 368 g/l chlormequat en 0,8 g/l imazaquin)
Het product CORBEL (7313P/B, 750g/l fenpropimorph) mag door derden verkocht worden tot 31/03/2021 en mag gebruikt worden tot 31/10/2021.

Producten op basis van thiamethoxam mogen nog gebruikt worden tot 31/05/2021 voor zaadbehandeling. Het enige product op basis van thiamethoxam dat nog toegelaten is in België, is CRUISER (9335P/B, 70% thiamethoxam).
https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-de-uitlooptermijnen-van-de-toelatingen-op-basis-van-chloridazon-quinoclamineIntrekking van de toelatingen van VYDATE CHL (8308P/B) ; VICTUS (9706P/B) ; KELVIN (9707P/B) ; VIRIDAL (9720P/B) en KELVIN OD (10405P/B)

maandag 12 oktober 2020
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

VYDATE CHL (250 g/l oxamyl ; 8308P/B)
VICTUS (40 g/l nicosulfuron ; 9706P/B)
KELVIN (40 g/l nicosulfuron ; 9707P/B)
VIRIDAL (4,5% cymoxanil, 68% mancozeb ; 9720P/B)
KELVIN OD (40 g/l nicosulfuron; 10405P/B)
worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/11/2020. Na deze datum mogen deze producten niet meer verkocht of gebruikt worden.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-vydate-chl-8308pb-victus-9706pb-kelvin-9707pb-viridalInkorting van de uitlooptermijnen van de toelatingen van LEGURAME (6029P/B) en CARBURAME (9397P/B)

woensdag 07 oktober 2020
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

LEGURAME (6029P/B), 300 g/l carbeetamide)
CARBURAME (9397P/B, 300 g/l carbeetamide)
worden ingetrokken tengevolge van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof carbeetamide op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/11/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouders is nog toegelaten tot 31/05/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2022
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijnen-van-de-toelatingen-van-legurame-6029pb-en-carburame-9397pbInkorting van de uitlooptermijnen voor de toelating van INSEGAR (8812P/B)

donderdag 24 september 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel INSEGAR (8812P/B – 25% fenoxycarb) zal ingetrokken worden als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof fenoxycarb op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast.

De intrekkingsdatum wordt van 30/11/2023 teruggebracht tot 30/11/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/05/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2022.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijnen-voor-de-toelating-van-insegar-8812pbInkorting van de uitlooptermijnen van de toelatingen van SYSTHANE 20 EW (9064P/B) en SYSTHANE ECOZOME (10173P/B) en intrekking van de toelating van MISHA 200 EW (10872P/B)

donderdag 24 september 2020
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen SYSTHANE 20 EW (9064P/B – 200 g/l myclobutanil), SYSTHANE ECOZOME (10173P/B – 45 g/l myclobutanil) en MISHA 200 EW (10872P/B – 200g/l myclobutanil) worden ingetrokken tengevolge van het verlopen van de goedkeuring van de actieve stof myclobutanil op Europees niveau.


De intrekkingsdatum is 30/11/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/05/2021.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2021.

Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2022.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijnen-van-de-toelatingen-van-systhane-20-ew-9064pb-en-systhaneInkorting van de uitlooptermijnen voor de toelating van ENVIDOR (9409P/B) en voor de vergunning voor parallelhandel van ENVIDOR 240 SC (1066P/P)

dinsdag 08 september 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel

ENVIDOR (9409P/B, 240 g/l spirodiclofen)
en de vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel

ENVIDOR 240 SC (1066P/P, 240 g/l spirodiclofen)
werden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof spirodiclofen op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 31/01/2023 teruggebracht tot 31/01/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/03/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2022
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijnen-voor-de-toelating-van-envidor-9409pb-en-voor-de-vergunningInkorting van de uitlooptermijnen van de toelating van CRUISER (9335P/B)

dinsdag 08 september 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CRUISER (9335P/B, 700 g/kg thiamethoxam) werd ingetrokken naar aanleiding van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 31/10/2021 teruggebracht tot 31/10/2020.

Het verkopen en opslaan door derden en het gebruik van dit middel is nog toegestaan tot 31/10/2020.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijnen-van-de-toelating-van-cruiser-9335pbInkorting van de uitlooptermijnen voor de toelating van ROCKET (9939P/B)

dinsdag 08 september 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ROCKET (9939P/B, 150 g/l triflumizool) werd ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt teruggebracht van 31/12/2022 tot 31/12/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijnen-voor-de-toelating-van-rocket-9939pbInkorting van de uitlooptermijn voor de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van chloridazon

maandag 07 september 2020
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

BETTER SC (9050P/B, 430 g/l chloridazon)
BIETAZOL 520 (8712P/B, 520 g/l chloridazon)
BOOSTER 520 (9137P/B, 520 g/l chloridazon)
CHLORDEX SC (6931P/B, 430 g/l chloridazon)
FIESTA NEW (9304P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)
PYRAMIN SC 520 (8884P/B, 520 g/l chloridazon)
PYROQUIN TDI SC (10528P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)
werden ingetrokken tengevolge van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof chloridazon op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 30/06/2021 teruggebracht tot 30/09/2020.
Het gebruiken van deze producten is dus nog toegelaten tot 30/09/2020.
Het opslaan en het verkopen van deze producten door derden en door de toelatingshouders was al niet meer toegestaan.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijn-voor-de-toelatingen-van-gewasbeschermingsmiddelen-op-basisInkorting van de uitlooptermijnen voor de toelating van TRIGARD (8198P/B)

maandag 07 september 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TRIGARD (8198P/B, 100 g/l cyromazin) werd ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof cyromazin op Europees niveau.

Vanwege een gewijzigd juridisch advies op Europees niveau worden de vroeger aangekondigde uitlooptermijnen aangepast:

De intrekkingsdatum wordt van 30/06/2022 teruggebracht tot 30/06/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/inkorting-van-de-uitlooptermijnen-voor-de-toelating-van-trigard-8198pbCorrectie persbericht 15/06/2020: noodtoelating producten op basis van mancozeb

woensdag 12 augustus 2020
De noodtoelatingen, zoals opgesomd in het oorspronkelijke bericht, zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suiker- en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2020 tot en met 12/10/2020.

De gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegelaten voor gebruik in rode bieten zoals in het oorspronkelijke bericht vermeld werd.

De toelatingsaktes waren correct. U kan ze hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties
https://fytoweb.be/nl/nieuws/correctie-persbericht-15062020-noodtoelating-producten-op-basis-van-mancozebProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming

vrijdag 10 juli 2020
Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/08/2020 tot en met 12/12/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-tomatenmineermot-en-witteProduct op basis van vlinderhormonen tijdelijk toegelaten tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming

donderdag 09 juli 2020
Het gewasbeschermingsmiddel TUTA PRO PRESS op basis van de vlinderhormonen (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetaat en (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetaat is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2020 tot en met 29/12/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-vlinderhormonen-tijdelijk-toegelaten-tegen-tomatenmineermot-tomatenAanpassing van het gebruik van myclobutanil na herziening van de residulimieten

maandag 22 juni 2020
De Europese maximale residulimieten voor de werkzame stof myclobutanil werden gewijzigd. Om overschrijdingen van de nieuwe residulimieten in volggewassen te vermijden werd op advies van het Erkenningscomité het gebruik van de volgende gewasbeschermingsmiddelen aangepast:

SYSTHANE 20 EW (9064P/B)
SYSTHANE ECOZOME (10173P/B)
Het gebruik in volgende teelten wordt ingetrokken:

augurk ( onder bescherming)
courgette (open lucht en onder bescherming)
pompoen (onder bescherming)
veldsla (open lucht en onder bescherming)
Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-myclobutanil-na-herziening-van-de-residulimietenAanpassing van het gebruik van napropamide na herziening van de residulimieten

maandag 22 juni 2020
De Europese maximale residulimieten voor de werkzame stof napropamide werden gewijzigd. Om overschrijdingen van de nieuwe residulimieten te vermijden werd op advies van het Erkenningscomité het gebruik van DEVRINOL (7716P/B) in aardbeien aangepast.

Voor het gebruik in productievelden van aardbeien moet voortaan een interval van 7 dagen tussen de toepassingen worden aangehouden.

In latere teelten en doordragers is enkel het behandelen van de plukpaden nog toegestaan.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-napropamide-na-herziening-van-de-residulimietenProducten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten

maandag 15 juni 2020
De gewasbeschermingsmiddelen

AGRO-MANCOZEB 80 WP (8841P/B)
AVTAR 75 WG (10865P/B)
DEQUIMAN MZ WG (8606P/B)
DEQUIMAN MZ WP (7814P/B)
DITHANE WG (8055P/B)
INDOFIL M-45 (9036P/B)
MANCOPLUS 75 WG (9621P/B)
MANFIL 75 WG (9478P/B)
MASTANA SC (9110P/B)
PENNCOZEB (7512P/B)
PENNCOZEB WG (7949P/B)
PROZEB (8864P/B)
PROZEB EXTRA 75 WG (10215P/B)
PROZEB WG (9274P/B)
SPOUTNIK (9113P/B)
TRIDEX WG (10228P/B)
TRIDEX WP (10226P/B)
TRIMANOC WG (10823P/B)
zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2020 tot en met 12/10/2020.

De toelatingen kunt u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/producten-op-basis-van-mancozeb-tijdelijk-toegelaten-tegen-cercospora-bladvlekkenziekte-en-1Producten op basis van flazasulfuron tijdelijk toegelaten tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelten appelbomen, perenbomen en druivelaars

zaterdag 06 juni 2020
De gewasbeschermingsmiddelen

ATTA-FLURON (1316P/P)
CHIKARA (9249P/B)
FLAZA 25 (1248P/P)
FLAZANET (1261P/P)
FLAZELCO (1212P/P)
HINOKI (10954P/B)
zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in de teelten appelbomen, perenbomen en druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

De toelatingen kunt u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/producten-op-basis-van-flazasulfuron-tijdelijk-toegelaten-tegen-eenjarige-grasachtige-enNieuwe maximale residulimieten voor chloraat vanaf midden 2020

donderdag 28 mei 2020
Chloraat is al lange tijd niet meer toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Bijgevolg mochten er geen residuen van worden teruggevonden in voedingsmiddelen en was de maximale residulimiet (MRL) daarom vastgesteld op 0,01 mg/kg, wat overeenkomt met de standaard analytische bepalingsgrens. In de praktijk worden echter vaak gehaltes boven deze MRL teruggevonden; zie ook onze recente communicatie over de resultaten van de residucontroles. Het is al enkele jaren bekend dat residuen van chloraat in voeding afkomstig zijn van het gebruik van gechloreerde ontsmettingsmiddelen of reinigingswater in de voedingsindustrie en niet van illegaal gebruik als gewasbeschermingsmiddel.

Gelet op de specifieke, complexe situatie werd er pas in februari 2020 een overeenkomst bereikt tussen de verschillende EU-lidstaten en de Europese Commissie over meer realistische MRL’s, die tegelijk veilig zijn voor de consument en ook rekening houden met de mogelijke contaminatie. Er werd hierbij rekening gehouden met monitoringgegevens van de laatste vijf jaar. Deze nieuwe MRL’s zullen de standaard MRL’s van 0,01 mg/kg vervangen en zullen vermoedelijk ergens in het midden van dit jaar van kracht worden; de precieze datum hangt af van de publicatie van de verordening.

Tot nu toe werd de onduidelijke situatie getolereerd, maar de operatoren actief in de voedselketen zullen voortaan de nodige inspanningen moeten leveren om de nieuwe MRL’s te respecteren, door hun ontsmettingsmethodes oordeelkundig te kiezen. Het Federaal Voedselagentschap zal de nodige controles uitvoeren.

De nieuwe MRL’s zijn tijdelijk; ten laatste over vijf jaar zal een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt en zal overwogen worden of de MRL’s opnieuw moeten worden aangepast.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/nieuwe-maximale-residulimieten-voor-chloraat-vanaf-midden-2020Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen mineervliegen in witloofwortelteelt en wortelvlieg in wortelen en knolselder

dinsdag 26 mei 2020
Het gewasbeschermingsmiddel BENEVIA (10762P/B – 100 g/l cyantraniliprole) is toegelaten voor gebruik tegen

mineervliegen in witloofwortelteelt (open lucht)
wortelvlieg in
wortelen (open lucht)
knolselder (open lucht)
voor een termijn van 120 dagen vanaf 08/06/2020 tot en met 04/10/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-mineervliegen-1

De toelating werd verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-mineervliegen-1Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen Drosophila suzukii in diverse teelten van kleinfruit

dinsdag 26 mei 2020
Het gewasbeschermingsmiddel EXIREL (10989P/B – 100 g/l cyantraniliprole) is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in

aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)
blauwe/rode bosbessen (open lucht)
braamstruiken (onder bescherming)
frambozenstruiken (onder bescherming)
stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)
voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-drosophila-suzukii-diverse-0

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-drosophila-suzukii-diverse-0Intrekking van de toelating van LENTAGRAN 45 WP in diverse teelten

maandag 04 mei 2020
De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel LENTAGRAN 45 WP (7911P/B – 45% pyridaat) in prei (zaaibed), asperge (onder bescherming) en kruidenteelt werd ingetrokken. Deze gebruiken werden niet verdedigd door de toelatingshouder bij de her-erkenning van de toelating.

De intrekkingsdatum is 07/04/2020.

Er wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Het gebruik in sierplanten (onder bescherming) kon worden behouden dankzij ondersteuning van de sector en het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-lentagran-45-wp-diverse-teeltenIntrekking van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiacloprid

donderdag 23 april 2020
De Europese goedkeuring van thiacloprid werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk:

BISCAYA 240 OD (9545P/B)
CALYPSO (9352P/B)
CALYPSO 480 SC (1132P/P)
THIACLOPRID (1184P/P)
VSM THIACLOPRID 240 OD (1222P/P)
De intrekkingsdatum is 03/02/2021.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 03/08/2020.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 03/11/2020.
Het gebruik is toegelaten tot 03/02/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-gewasbeschermingsmiddelen-op-basis-van-thiaclopridIntrekking van de toelatingen van producten op basis van epoxiconazool

donderdag 02 april 2020
De Europese goedkeuring van epoxiconazool zal niet verlengd worden aangezien de aanvrager zijn aanvraag tot verlenging ingetrokken heeft. De vervaldatum van deze goedkeuring is 30/04/2020. De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten moeten bijgevolg ingetrokken worden.

Het gaat om de volgende gewasbeschermingsmiddelen:

ADEXAR (10119P/B)
ADEXAR (1093P/P)
ATTA-POXX 125 (1197P/P)
CAPALO (9821P/B)
CEANDO(9930P/B)
CERIAX (10161P/B)
CERIAX (1246P/P)
DIAMANT (9373P/B)
EPOX EXTRA (10591P/B)
EPOX TOP (10343P/B)
EPYFLAX (1228P/P)
FLUPOXAR (1219P/P)
FLUPOXAR (1284P/P)
GRANOVO (9985P/B)
LUSAN (10696P/B)
MERCURY (10702P/B)
MICARAZ (10378P/B)
OPUS PLUS (9908P/B)
OPUS TEAM (8473P/B)
OSIRIS (9888P/B)
OSIRIS (1095P/P)
PALAZZO (9825P/B)
POKSIE 125 (1097P/P)
PROPOV (10737P/B)
PROPOV SC (10995P/B)
RETENGO PLUS (9290P/B)
RUBRIC (9738P/B)
RUBRIC (1209P/P)
SEGURIS (10368P/B)
SPIKE (10847P/B)
TIFEX (10348P/B)
VIVERDA (10155P/B)
ZAINDU (10506P/B)
De intrekkingsdatum van de toelatingen van deze producten is 31/10/2020.

De verkoop door de toelatingshouders is toegelaten tot 31/07/2020.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 31/08/2020.
De producten mogen nog worden gebruikt tot 31/10/2020.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-producten-op-basis-van-epoxiconazoolVrijwillige intrekking van een aantal vergunningen voor parallelhandel

vrijdag 27 maart 2020
De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen

APOLO (987P/P – 500 g/l clofentezin)
DIFCOR 250 EC (1077P/P – 250 g/l difenoconazool)
DIFFERENCE (1078P/P – 250 g/l difenoconazool)
PLOVER (970P/P – 250 g/l difenoconazool)
worden ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-een-aantal-vergunningen-voor-parallelhandel-1Product op basis van fosmet tijdelijk toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen

vrijdag 27 maart 2020
Het gewasbeschermingsmiddel IMIDAN 40 WG (10621P/B – 40% fosmet) is toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/05/2020 tot en met 26/08/2020.

De toelating kunt u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-fosmet-tijdelijk-toegelaten-tegen-drosophila-suzukii-en-kersenvliegVrijwillige intrekking van de toelatingen van CUADRO 250 EC, DALILA, FORMAX, FURY 100 EW, LUSAN, MILAGRO, MINUET, NIC-IT, PERTUS, PROPOV en TIFEX

maandag 23 maart 2020
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

CUADRO 250 EC (10571P/B – 250 g/l trinexapac-ethyl)
DALILA (10058P/B – 240 g/l nicosulfuron)
FORMAX (10467P/B – 600 g/l pethoxamide)
FURY 100 EW (8476P/B – 100 g/l zeta-cypermethrin)
LUSAN (10696P/B – 125 g/l epoxiconazool)
MILAGRO (10165P/B – 240 g/l nicosulfuron)
MINUET (9636P/B – 100 g/l zeta-cypermethrin)
NIC-IT (10057P/B – 240 g/l nicosulfuron)
PERTUS (10014P/B – 360 g/l clomazon)
PROPOV (10737P/B – 125 g/l epoxiconazool)
TIFEX (10348P/B – 125 g/l epoxiconazool)
worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/08/2021.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/08/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/08/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-cuadro-250-ec-dalila-formax-fury-100-ew-lusanIntrekking van de vergunning van EUROCONAZOL

woensdag 18 maart 2020
De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel EUROCONAZOL (1082P/P – 250 g/l difenoconazool) wordt ingetrokken wegens het niet langer naleven van de voorwaarden van artikel 52, lid 3, van verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

De intrekkingsdatum is 31/12/2019.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-vergunning-van-euroconazolIntrekking van de vergunning van DIFENOCONABEL

woensdag 18 maart 2020
De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel DIFENOCONABEL (1154P/P – 250 g/l difenoconazool) wordt ingetrokken wegens het niet langer naleven van de voorwaarden van artikel 52, lid 3, van verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

De intrekkingsdatum is 31/12/2019.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-vergunning-van-difenoconabelSchorsing van de toelatingen van de producten SCAB 80 WG, PROFCAPTA en SHARCAPTA

dinsdag 17 maart 2020
Vanaf 16 maart 2020 zijn de verkoop en het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen SCAB 80 WG (10587P/B – 80% captan), PROFCAPTA (10825P/B – 80% captan) en SHARCAPTA (10826P/B – 80% captan) geschorst vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.

De toelatingshouder heeft de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Indien dit gebeurt, en er aangetoond kan worden dat er veilige toepassingen mogelijk zijn, zal deze maatregel opgeheven worden.

Indien er niet in beroep wordt gegaan, of indien er geen veilig gebruik kan aangetoond worden, zullen de toelatingen van deze producten binnen 6 maanden ingetrokken worden.

In afwachting van het onderzoek en het resultaat van het eventuele beroep mogen deze producten niet langer worden verkocht en gebruikt.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/schorsing-van-de-toelatingen-van-de-producten-scab-80-wg-profcapta-en-sharcaptaProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen Drosophila suzukii, koolvlieg, preivlieg/uienvlieg en trips in diverse teelten

woensdag 04 maart 2020
Het gewasbeschermingsmiddel BENEVIA (10762P/B – 100 g/l cyantraniliprole) is toegelaten voor gebruik tegen

Drosophila suzukii in
aardbeien (productieveld) (open lucht)
aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
koolvlieg in
bloemkool (witte en groene) (open lucht)
broccoli (open lucht)
koolraap (open lucht)
koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)
raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)
spruitkool (open lucht)
preivlieg/uienvlieg in
bosuien (lente-ui) (open lucht)
uien (drooggeoogste) (open lucht)
trips in
bosuien (lente-ui) (open lucht)
prei (productieveld) (open lucht)
prei (zaaibed) (open lucht)
voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-drosophila-suzukii-0Schorsing van de toelatingen van BENTA 480 SL en BEST

dinsdag 03 maart 2020
Vanaf 3 maart 2020 zijn de verkoop en het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen BENTA 480 SL (9982P/B – 480 g/l bentazon) en BEST (10765P/B – 480 g/l bentazon) geschorst vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid.

De toelatingshouder heeft de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Indien dit gebeurt, en er aangetoond kan worden dat er veilige toepassingen mogelijk zijn, zal deze maatregel opgeheven worden.

Indien er niet in beroep wordt gegaan, of indien er geen veilig gebruik kan aangetoond worden, zullen de toelatingen van deze producten binnen 6 maanden ingetrokken worden.

In afwachting van het onderzoek en het eventuele beroep mogen deze producten niet langer worden verkocht en gebruikt.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/schorsing-van-de-toelatingen-van-benta-480-sl-en-bestVrijwillige intrekking van de toelatingen van GLYFOS DAKAR en GLYFOS ENVISION

vrijdag 28 februari 2020
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen GLYFOS DAKAR (10077P/B – 68% glyfosaat) en GLYFOS ENVISION (9567P/B – 360 g/l glyfosaat) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/09/2021.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/03/2020.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/09/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/09/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-glyfos-dakar-en-glyfos-envisionProduct op basis van tefluthrin tijdelijk toegelaten tegen wortelvlieg, bodeminsecten, koolvlieg, raapvlieg, aardvlooien, preivlieg/uienvlieg en bonenvlieg in diverse teelten

dinsdag 25 februari 2020
Het middel FORCE 1,5 GR (10911P/B – 1,5% tefluthrin) is toegelaten voor gebruik tegen wortelvlieg, bodeminsecten, koolvlieg, raapvlieg, aardvlooien, preivlieg/uienvlieg en bonenvlieg in de teelten

rode biet
wortelen
rammenas en rettich
koolraap
raap
uien
knoflook
bloemkool (witte en groene)
broccoli
sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool)
spruitkool
Chinese kool
paksoi, tatsoi en komatsuna
boerenkool (krulkool, palmboerenkool)
koolrabi (koolraap-boven-de-grond)
groengeoogste erwten (met peul)
groengeoogste erwten (zonder peul)
stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul)
vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (groengeoogst, zonder peul)
prei
voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-tefluthrin-tijdelijk-toegelaten-tegen-wortelvlieg-bodeminsectenProduct op basis van cypermethrin tijdelijk toegelaten tegen ritnaalden (kniptor), wortelvlieg en koolvlieg in diverse teelten

dinsdag 25 februari 2020
Het gewasbeschermingsmiddel SHERPA 0,8 GR (10104P/B – 0,8% cypermethrin) is toegelaten voor gebruik tegen ritnaalden (kniptor), wortelvlieg en koolvlieg in de teelten

bataat (zoete aardappel)
rode biet
mierikswortel
schorseneren
bloemkool (witte en groene)
broccoli
sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool)
spruitkool
Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna
boerenkool (krulkool, palmboerenkool)
koolrabi (koolraap-boven-de-grond)
witloofwortelteelt
peterselie (consumptie bladeren)
selderij (bleek-, groene en witte)
rammenas en rettich
voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cypermethrin-tijdelijk-toegelaten-tegen-ritnaalden-kniptor-wortelvliegProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg in kolen

dinsdag 18 februari 2020
Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in kolen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-koolvlieg-kolenProduct op basis van Californische pap tijdelijk toegelaten tegen schurft in appelbomen en perenbomen

donderdag 13 februari 2020
Het gewasbeschermingsmiddel CURATIO is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2020 tot en met 12/07/2020.

De toelating kan u hier raadplegen:
https://fytoweb.be/nl/wetgeving/gewasbescherming/120-dagen-toelatingen-voor-noodsituaties

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-californische-pap-tijdelijk-toegelaten-tegen-schurft-appelbomen-en-0Uitzaaien van zaden van slasoorten en van andijvie gecoat met thiamethoxam wordt tijdelijk toegelaten in open lucht

dinsdag 28 januari 2020
Zaden van slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood gecoat met CRUISER (9335P/B – 70% thiamethoxam) mogen vanaf 15/04/2020 tot en met 12/08/2020 uitgezaaid worden op Belgisch grondgebied in open lucht voor zover voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

De uitzaai mag alleen gebeuren door telers die kunnen aantonen dat ze de principes van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen.
Gedurende de twee jaar na het zaaien van behandeld zaad mogen alleen gewassen (inbegrepen groenbemesters) die niet bloeien of niet bezocht worden door bijen geteeld worden. De lijst van deze gewassen is opgenomen in bijlage 1 van de toelatingsakte.
Daarna en tot minstens vijf jaar na het zaaien van de behandelde zaden mogen alleen de gewassen opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 van de toelating geteeld worden. Bijlage 2 bevat een lijst van gewassen die maar weinig bezocht worden door bijen.
Deze voorwaarden zijn opgenomen in de toelating die u hier kan raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Gelet op het feit dat de goedkeuring van de werkzame stof thiamethoxam niet vernieuwd werd op Europees vlak, valt te verwachten dat er in de toekomst onvoldoende gegevens beschikbaar zullen zijn om na te gaan of het betrokken bestrijdingsmiddel nog steeds voldoet aan de steeds strikter wordende toelatingsvereisten. Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik gaat er onder deze omstandigheden dan ook van uit dat deze noodmaatregel volgend jaar niet meer herhaald zal kunnen worden.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/uitzaaien-van-zaden-van-slasoorten-en-van-andijvie-gecoat-met-thiamethoxam-wordt-tijdelijkIntrekking van de toelating van CYMCO

woensdag 15 januari 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CYMCO (8842P/B – 4% cymoxanil en 66,6% mancozeb) wordt ingetrokken.

De intrekkingsdatum is 29/08/2021.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 29/02/2020.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 29/08/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 29/08/2021.Vrijwillige intrekking van de toelating van FASTAC

woensdag 15 januari 2020
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FASTAC (8958P/B – 50 g/l alfa-cypermethrin) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2022.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/10/2020.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/04/2021.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/04/2022.Vrijwillige intrekking van de vergunning van CENTIUM 360 CS

vrijdag 20 december 2019
De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel CENTIUM 360 CS (1165P/P – 360 g/l clomazon) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/04/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2020.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-vergunning-van-centium-360-csVrijwillige intrekking van de vergunning van INSECTINE 500 EC

vrijdag 20 december 2019
De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INSECTINE 500 EC (1176P/P – 500 g/l cypermethrin) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/04/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2020.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-vergunning-van-insectine-500-ecVrijwillige intrekking van de toelating van SEPIRET 9290 FR ROUGE

woensdag 20 november 2019
De toelating van de toevoegingsstof SEPIRET 9290 FR ROUGE (9798P/B – 99 g/l copolymeer styreen/acrylic) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/04/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/04/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/04/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelating-van-sepiret-9290-fr-rougeIntrekking van de toelatingen van producten op basis van methiocarb

maandag 18 november 2019
De Europese goedkeuring van methiocarb werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk. Deze beslissing werd bekendgemaakt via de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1606.

De intrekkingsdatum van de toelatingen van de producten MESUROL FS 500 (7385P/B) en MESUROL SC 500 (8583P/B) is 03/04/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 01/12/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 03/01/2020.
De producten mogen nog worden gebruikt tot 03/04/2020.

Zaden die vóór 03/04/2020 met MESUROL FS 500 werden behandeld mogen daarna nog worden uitgezaaid.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-producten-op-basis-van-methiocarbVrijwillige intrekking van de toelatingen van DEQUIMAN MZ WP, NAUTILE WG, PROZEB WG en gevolg voor de parallelvergunningen ATTA-FESTIMAX DUO en ATTA-FESTIMAX WG

woensdag 23 oktober 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

DEQUIMAN MZ WP (7814P/B – 80% mancozeb)
NAUTILE WG (10531P/B – 5% cymoxanil, 68% mancozeb)
PROZEB WG (9274P/B – 75% mancozeb)
worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

Als gevolg worden de volgende vergunningen voor parallelhandel eveneens ingetrokken:

ATTA-FESTIMAX DUO (1208P/P – 5% cymoxanil, 68% mancozeb)
ATTA-FESTIMAX WG (1182P/P – 5% cymoxanil, 68% mancozeb)
De intrekkingsdatum is 31/01/2021.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-dequiman-mz-wp-nautile-wg-prozeb-wg-en-gevolgIntrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten

donderdag 17 oktober 2019
De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel PARAAT (8553P/B, 50% dimethomorf) werd ingetrokken in
aardappelen (open lucht)
aardappelpootgoedteelt (open lucht)
aardbeien (onder bescherming, aan de voet van de plant)
veldsla (onder bescherming en open lucht)
peterselie (open lucht)
kervel (open lucht)
bieslook (open lucht)
salie (open lucht)
basilicum (open lucht)
babyleaf (open lucht)
tuinkers en andere kiemen en scheuten (open lucht)
druivelaars (tafeldruiven) (open lucht)
druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)
slasoorten (open lucht)
rucola (open lucht)
bloemkool (witte en groene) (onder bescherming)
broccoli (onder bescherming)
spruitkool (onder bescherming)
sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (onder bescherming)
boerenkool (krulkool, palmboerenkool) (onder bescherming)
Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna (onder bescherming)
koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (onder bescherming)

Deze gebruiken werden niet behouden door de toelatingshouder bij de her-erkenning van de toelating. Let op voor de intrekking in bijkomende teelten t.o.v. het oorspronkelijke bericht van 02/09/2019.

De intrekkingsdatum is 20/08/2019.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-paraat-diverse-teeltenVrijwillige intrekking van de vergunning van BIXAZOR

donderdag 10 oktober 2019
De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel BIXAZOR (1218P/P – 75 g/l bixafen en 150 g/l prothioconazool) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2021.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-vergunning-van-bixazorVrijwillige intrekking van de toelatingen van BEETIX 700 SC en BETTATRONEX 700 SC

woensdag 09 oktober 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen BEETIX 700 SC (9358P/B – 700 g/l metamitron) en BETTATRONEX 700 SC (9161P/B – 700 g/l metamitron) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/03/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 30/09/2019.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/03/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/03/2021
https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-beetix-700-sc-en-bettatronex-700-scIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van desmedifam

vrijdag 27 september 2019
De Europese goedkeuring van desmedifam werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk:

BEETUP COMPACT SC (10111P/B)
BEETUP TRIO SC (10503P/B)
BELVEDERE (10400P/B)
BELVEDERE EXTRA(10491P/B)
BELVEDERE TRIPEL (10392P/B)
BETADES (10520P/B)
BETANAL CARRERA (9784P/B)
BETANAL ELITE (9453P/B)
BETANAL MAXXPRO (10440P/B)
BETASANA TRIO SC (9854P/B)
KEMIFAM SUPER (9785P/B)
TRIADE (10558P/B)
TRILOGY (10002P/B)

De intrekkingsdatum is 30/06/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/12/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 31/05/2020.
Het gebruik is toegelaten tot 30/06/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-desmedifamExamens fytolicentie Ps in 2020

dinsdag 24 september 2019
Een fytolicentie Ps is vereist voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de volgende werkzame stoffen:

Aluminiumfosfide
Dazomet
Magnesiumfosfide
Metam-kalium
Metam-natrium
Sulfurylfluoride

De fytolicentie Ps wordt altijd toegekend voor een bepaalde werkzame stof.

Om een fytolicentie Ps te bekomen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: minstens 21 jaar oud zijn, beschikken over een fytolicentie P2 of P3 en slagen voor het examen fytolicentie Ps.

De examens zullen in 2020 worden georganiseerd op de volgende dagen:

13 januari 2020: Nederlandstalig
16 januari 2020: Nederlandstalig
23 januari 2020: Franstalig
3 februari 2020: Nederlandstalig
5 februari 2020: Nederlandstalig
13 februari 2020: Franstalig

Inschrijven is mogelijk via de pagina fytolicentie Ps. U kiest hierbij meteen de gewenste datum/uur en duidt aan voor welke werkzame stof(fen) u het examen wenst af te leggen.

Meer informatie over de fytolicentie Ps vindt u hier.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/examens-fytolicentie-ps-2020Aanpassing van het gebruik van imazalil na herziening van de MRLs

maandag 23 september 2019
Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof imazalil te wijzigen. Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende producten aan te passen:

Voor het product SCOMRID LIMB AEROSOL (9659P/B) wordt aan de toepassing in tomaten (onder bescherming) een veiligheidstermijn van 1 dag toegevoegd, met maximaal 50 aerosol spuitbussen/ha.
Voor het product FUNGAFLASH (10059P/B), wordt de toepassing in meloen (onder bescherming, bladtoepassing) ingetrokken.

Andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-imazalil-na-herziening-van-de-mrlsIntrekking van het gebruik van metamitron in een aantal teelten op 11/04/2019

maandag 05 augustus 2019
De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die als enige werkzame stof metamitron bevatten werden op 11/04/2019 aangepast, zoals aangekondigd in dit bericht. Het gebruik van deze producten werd beperkt tot maximum 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden. Bijkomend verduidelijken we graag dat de toelating van deze producten voor gebruik in de teelten warmoes, postelein (consumptie bladeren en/of stengels) en kruidenteelt eveneens werd ingetrokken. De lijst van betrokken producten vindt u in het originele bericht.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-het-gebruik-van-metamitron-een-aantal-teelten-op-11042019Charter voor de aanpak van overschrijdingen van maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater in België

woensdag 17 juli 2019
In België worden er in het oppervlaktewater (rivieren, beken, vijvers,…) werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in te hoge concentraties. De gewesten controleren hun waterlopen en meten de acute en chronische concentraties van gewasbeschermingsmiddelen. De te hoge concentraties liggen boven de maximaal toelaatbare concentraties (= toetsingswaarden). Om het milieu te beschermen en om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water moeten deze concentraties worden verlaagd. De federale en gewestelijke overheden en de industrie van gewasbeschermingsmiddelen werken nu samen om dit probleem gericht aan te pakken.
Hoe?

De verschillende overheden en Phytofar, de Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, stelden een charter op om samen te werken en de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het Belgische oppervlaktewater te verminderen.

Jaarlijks worden een aantal stoffen geselecteerd: stoffen die de milieunorm in het oppervlaktewater het vaakst of het meest overschrijden. Het gaat in dit geval dus om stoffen die de gewestelijke overheden al meten. De basis voor de selectie zijn de beschikbare en met de industrie gedeelde monitoringsgegevens. Voor 2019 gaat het om de stoffen diflufenican, chloortoluron, MCPA en metolachloor. Na een eventuele herziening van de toetsingswaarde en de overschrijdingen ervan, wordt beslist of de stoffen in de selectie moeten blijven.

De bedrijven die deze stoffen op de markt brengen, stellen een plan op: het Emissiereductieplan (ERP). Na een grondige analyse hoe de stoffen in het water terecht komen, worden maatregelen voorgesteld. Voorbeelden zijn het nemen van gebruiksmaatregelen, initiatieven om naleving en gedrag bij de gebruiker te verbeteren of het aanscherpen van de toelating van deze gewasbeschermingsmiddelen.
Evaluatie

Na invoering van het plan wordt de invloed van de maatregelen op de waterkwaliteit gevolgd via monitoring door de gewesten. De maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig bijgestuurd om zo snel mogelijk de concentraties van de stoffen in het oppervlaktewater te verlagen.

Lees hier de volledige charter.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/charter-voor-de-aanpak-van-overschrijdingen-van-maximaal-toelaatbare-concentraties-vanIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van chloorprofam

woensdag 10 juli 2019
De Europese goedkeuring van de werkzame stof chloorprofam werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat chloorprofam niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. De betrokken toelatingen worden daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk.
Kiemremmers

Voor de volgende kiemremmers is de intrekkingsdatum 30/06/2020:

BARSPROUT (2641G/B)
BARSPROUT GARDEN (10494G/B)
BIRGIN NET (10240G/B)
GERMEX (8656P/B)
GERMILATE (9728P/B)
GRO-STOP 300 EC (8398P/B)
GRO-STOP DP (9599P/B)
GRO-STOP ELECTRO (9812P/B)
GRO-STOP FOG (5798P/B)
GRO-STOP READY (10079P/B)
KIEM-STOP/GERME-STOP (1045G/P)
NEO-CONSERVIET 10 (6260P/B)
NEO STOP L300 FOG (9008P/B)
NEONET 500 HN (9560P/B)
NEONET DUST (9562P/B)
NEONET FOG (9559P/B)
NEONET RTU (10066P/B)
NEONET START (9561P/B)
NEOSTOP 500 HN (9315P/B)
NEOSTOP STARTER (9126P/B)
NOGERMA (10648P/B)
NOGERMA PLUS (8933G/B)
SERVOREM EC (9402P/B)
SOLAMYL GARDEN (10736G/B)
SOLAMYL 1 % (8978P/B)
SPROUT NIP SOLIDE (9405P/B)
TUBERPROP 1 % (7069P/B)
TUBERPROP BASIC (9168P/B)
TUBERPROP EASY (10068P/B)
TUBERPROP HN (9101P/B)
TUBERPROP ULTRA (10159P/B)
TUBERPROP ULTRA 600 (10668P/B)

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/12/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 31/03/2020.
Het gebruik is toegelaten tot 30/06/2020.
Herbiciden

Voor de herbiciden

ALIACINE (9563P/B)
C.I.P.C. PROTEX (4037P/B) (zie bericht over vrijwillige intrekking)
CIPC 400 PROTEX (10738P/B)
CRYPTIC (5479P/B)
CRYSTAR (9729P/B)
INTRUDER (9984P/B)

is de intrekkingsdatum 08/10/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 08/01/2020.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 08/07/2020.
Het gebruik is toegelaten tot 08/10/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-chloorprofamProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen mineervliegen in witloofwortelteelt

dinsdag 25 juni 2019
Het gewasbeschermingsmiddel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2019 tot en met 11/11/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-mineervliegen-0Verlenging van de overgangsperiode voor gedeclasseerde driftreducerende spuitdoppen

dinsdag 25 juni 2019
Een aantal spuitdoppen werden gedeclasseerd tijdens de laatste herziening van de lijst van in België erkend driftreducerend materiaal. De overgangsperiode voor deze spuitdoppen wordt nu verlengd.

Het oude driftreductiepercentage blijft geldig voor een periode van 6 jaar en dus niet voor een periode van 3 jaar zoals gecommuniceerd in het oorspronkelijke persbericht. De overgangsperiode werd verlengd om de nadelen voor de gebruikers te beperken.

De doppen met een verlaagd driftreductiepercentage zijn in geel aangeduid in de nieuwe lijst. Tabel I.I bevat het vroegere driftreductiepercentage en de uiterste geldigheidsdatum van deze doppen.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/verlenging-van-de-overgangsperiode-voor-gedeclasseerde-driftreducerende-spuitdoppenIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van chloorthalonil

vrijdag 14 juni 2019
De Europese goedkeuring van chloorthalonil werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk:

ABRINGO (10122P/B)
AMISTAR OPTI (9493P/B)
BALEAR (10125P/B)
BARCLAY CHLOROFLASH (10625P/B)
BRAVO (7003P/B)
BRAVO XTRA (9414P/B)
CITADELLE (9580P/B)
DIVEXO (10723P/B)
FOLIO GOLD (9938P/B)
LIFE SCIENTIFIC CHLOROTHALONIL (10034P/B)
MICENE GOLD (10298P/B)
MIXANIL (10223P/B)
OLYMPUS (9494P/B)
PANAX (10099P/B)
PERSEO (10599P/B)
PROCEED (10802P/B)
PUGIL (10112P/B)
SPIRODOR (10682P/B)
TALOLINE (10041P/B)

De intrekkingsdatum is 20/05/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 20/11/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 20/04/2020.
Het gebruik is toegelaten tot 20/05/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-chloorthalonilIntrekking van de toelatingen van AMISTAR XTRA en MIRADOR XTRA in vicia-bonen

donderdag 13 juni 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen AMISTAR XTRA (9503P/B – 200 g/l azoxystrobin – 80 g/l cyproconazool) en MIRADOR XTRA (9502P/B - 200 g/l azoxystrobin – 80 g/l cyproconazool) in vicia-bonen (drooggeoogst en groengeoogst, zonder peul) werden ingetrokken. Deze toepassing werd niet verdedigd door de toelatingshouder bij de her-erkenning van de toelatingen.

De intrekkingsdatum is 13/06/2019.

Er wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijziging onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-amistar-xtra-en-mirador-xtra-vicia-bonenAanpassing van het gebruik van mandipropamid na herziening van de MRLs

dinsdag 04 juni 2019
Op Europees niveau werden de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof mandipropamid gewijzigd. Om overschrijding van de nieuwe MRLs te vermijden wijzigen een aantal toepassingen van het gewasbeschermingsmiddel REVUS (9604P/B).

Voor aardappelpootgoedteelt komt er een veiligheidstermijn van 3 dagen bij.
Voor rucola (open lucht), tomaat en aubergine (onder bescherming) moet een interval van 7 dagen tussen 2 toepassingen worden gerespecteerd.

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-mandipropamid-na-herziening-van-de-mrlsAanpassing van het gebruik van quizalofop-P-ethyl na herziening van de MRLs

dinsdag 04 juni 2019
Op Europees niveau werden de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof quizalofop-P-ethyl gewijzigd. Om overschrijding van de nieuwe MRLs te vermijden wijzigen een aantal toepassingen voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stof.

Voor winterkoolzaad bedraagt de veiligheidstermijn nu 90 dagen voor de middelen QUEEN 50 EC (10254P/B) en QUIZALO Q 50 EC (1099P/P).
Voor de volgende teelten in open lucht is de veiligheidstermijn aangepast voor TARGA MEGAMAX (10256P/B), TARGA PRESTIGE (8612P/B) en QUIZELCO (1225P/P):
35 dagen voor vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul), schorseneren, groengeoogste erwten (zonder peul), radijs, raap (stoppelraap, meiraap), rammenas en rettich
40 dagen voor wortelen
45 dagen voor vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (drooggeoogst), aardappelen, aardappelpootgoedteelt, voedererwten (drooggeoogst), drooggeoogste erwten (zonder peul), groengeoogste erwten (met peul), knolselder, pastinaak
60 dagen voor cichorei, aardbeien (productieveld), suikerbieten, rode biet (kroten)
65 dagen voor koolraap
90 dagen voor vlas, winterkoolzaad en zomerkoolzaad
110 dagen voor voederbieten
Bovendien wordt de dosis ter bestrijding van kweekgras naar 2 l/ha (1 toepassing) verlaagd in aardappelen en aardappelpootgoedteelt (open lucht).

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-quizalofop-p-ethyl-na-herziening-van-de-mrlsProducten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten

woensdag 22 mei 2019
De gewasbeschermingsmiddelen

AGRO-MANCOZEB 80 WP (8841P/B)
AVTAR 75 WG (10865P/B)
DEQUIMAN MZ WG (8606P/B)
DEQUIMAN MZ WP (7814P/B)
DITHANE WG (8055P/B)
INDOFIL M-45 (9036P/B)
MANCOPLUS 75 WG (9621P/B)
MANFIL 75 WG (9478P/B)
MANFIL 75 WG (1006P/P)
MANFIL 80 WP (1005P/P
MASTANA SC (9110 P/B)
PENNCOZEB (7512P/B)
PENNCOZEB WG (7949P/B)
PROZEB (8864P/B)
PROZEB EXTRA 75 WG (10215P/B)
PROZEB WG (9274P/B)
SPOUTNIK (9113P/B)
TRIDEX WG (10228P/B)
TRIDEX WP (10226P/B)
TRIMANOC WG (10823P/B)

zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2019 tot en met 12/10/2019.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/producten-op-basis-van-mancozeb-tijdelijk-toegelaten-tegen-cercospora-bladvlekkenziekte-en-0Vrijwillige intrekking van de toelating van AVADEX 480

maandag 20 mei 2019
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel AVADEX 480 (7785P/B – 480 g/l tri-allaat) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/06/2021.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2019.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/06/2020.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/06/2021.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelating-van-avadex-480Vrijwillige intrekking van de vergunning van SCALA (1023P/P)

vrijdag 17 mei 2019
De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel SCALA (1023P/P – 400 g/l pyrimethanil) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2019.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/10/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-vergunning-van-scala-1023ppVrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMOR (1031P/P)

vrijdag 17 mei 2019
De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel PIRIMOR (1031P/P – 50% pirimicarb) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder.

De intrekkingsdatum is 31/10/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2019.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/10/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-vergunning-van-pirimor-1031ppProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen Drosophila suzukii, koolvlieg, preivlieg/uienvlieg en thrips in diverse teelten

dinsdag 07 mei 2019
Het gewasbeschermingsmiddel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen

Drosophila suzukii in
aardbeien (productieveld) (open lucht)
aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
koolvlieg in
bloemkool (witte en groene) (open lucht)
broccoli (open lucht)
koolraap (open lucht)
koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (open lucht)
raap (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)
spruitkool (open lucht)
preivlieg/uienvlieg in
bosuien (lente-ui) (open lucht)
uien (drooggeoogste) (open lucht)
thrips in
bosuien (lente-ui) (open lucht)
prei (productieveld) (open lucht)
prei (zaaibed) (open lucht)

voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2019 tot en met 12/10/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.
https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-drosophila-suzukii-koolvliegIntrekking van de toelating van INSEGAR

vrijdag 03 mei 2019
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel INSEGAR (8812P/B – 25% fenoxycarb) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof fenoxycarb op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/11/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/05/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2023.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-insegarIntrekking van de toelatingen van SYSTHANE 20 EW en SYSTHANE ECOZOME

vrijdag 03 mei 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen SYSTHANE 20 EW (9064P/B – 200 g/l myclobutanil) en SYSTHANE ECOZOME (10173P/B – 45 g/l myclobutanil) worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof myclobutanil op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/11/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/05/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2023.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-systhane-20-ew-en-systhane-ecozomeIntrekking van de toelatingen van CARBURAME en LEGURAME

vrijdag 03 mei 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CARBURAME (9397P/B – 300 g/l carbetamide) en LEGURAME (6029P/B – 300 g/l carbetamide) worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof carbetamide op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/11/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouders zijn nog toegelaten tot 31/05/2022.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/11/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/11/2023.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-carburame-en-legurameVrijwillige intrekking van de toelatingen van ALLITRON WG en MITRON WG

donderdag 02 mei 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen ALLITRON WG (9082P/B – 70% metamitron) en MITRON WG (9083P/B – 70% metamitron) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/11/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/05/2019.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/11/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/11/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-allitron-wg-en-mitron-wgProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen Drosophila suzukii in diverse teelten

dinsdag 30 april 2019
Het gewasbeschermingsmiddel EXIREL is toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in

aalbessen (open lucht)
blauwe/rode bosbessen (open lucht)
braamstruiken (onder bescherming)
druivelaars (tafeldruiven) (open lucht)
druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)
frambozenstruiken (onder bescherming)
kersen- en kriekenbomen (open lucht)
kiwibessen (open lucht)
pruimenbomen (open lucht)
stekelbessen (open lucht)

voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2019 tot en met 28/09/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-drosophila-suzukii-diverseNieuwe driftreducerende doppen en doppen met een verlaagd driftreducerend vermogen

maandag 29 april 2019
Recent werd de lijst van driftreducerende doppen herzien. Naast het toevoegen van enkele nieuwe spuitdoppen werden voor een heel aantal doppen ook de grotere dopmaten in de lijst opgenomen. Enkele spuitdoppen hebben bij de herziening een lager driftreducerend vermogen toegekend gekregen.

Voor de spuitdoppen met een verlaagd driftreducerend vermogen wordt een overgangsperiode van 3 jaar toegekend. Het oude percentage driftreductie blijft voor deze doppen dus van toepassing voor een periode van 3 jaar. Deze overgangsmaatregel is voorzien om de nadelen voor de toepassers die deze doppen reeds in hun bezit hebben te beperken. De doppen met een verlaagd driftreductiepercentage zijn in geel aangeduid in de nieuwe lijst. Een tabel (1.1) werd toegevoegd waarin het oude driftreductiepercentage van deze doppen wordt weergegeven, alsook de uiterste geldigheidsdatum.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/nieuwe-driftreducerende-doppen-en-doppen-met-een-verlaagd-driftreducerend-vermogenIntrekking van de toelating van ENVIDOR en van de vergunning voor parallelhandel van ENVIDOR 240 SC

dinsdag 16 april 2019
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ENVIDOR (9409P/B, 240 g/l spirodiclofen) en de vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel ENVIDOR 240 SC (1066P/P, 240 g/l spirodiclofen) worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof spirodiclofen op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 31/01/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder en de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot 31/07/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2023.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-envidor-en-van-de-vergunning-voor-parallelhandel-van-envidorIntrekking van de toelating van ROCKET

dinsdag 16 april 2019
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel ROCKET (9939P/B, 150 g/l triflumizool) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof triflumizool op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 31/12/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 30/06/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2022.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-rocketIntrekking van de toelating van CYMOXANIL 45% WG

dinsdag 16 april 2019
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CYMOXANIL 45% WG (9538P/B, 45% cymoxanil) wordt ingetrokken omdat ze niet meer wordt ondersteund door de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 30/11/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/05/2019.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/11/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 30/11/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-cymoxanil-45-wgIntrekking van de toelating van TRIGARD

maandag 15 april 2019
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel TRIGARD (8198P/B, 100 g/l cyromazin) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof cyromazin op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/06/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2022.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-trigardIntrekking van de toelating van CRUISER

vrijdag 12 april 2019
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CRUISER (9335P/B, 70% thiamethoxam) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof thiamethoxam op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 31/10/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 30/04/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/10/2021.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-cruiserBeperking van het gebruik van producten op basis van metamitron

donderdag 11 april 2019
De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die als enige werkzame stof metamitron bevatten werden aangepast. Het gebruik van deze producten wordt beperkt tot maximum 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden. Deze aanpassing volgt op de evaluaties van de her-erkenningsdossiers van deze producten.

Deze beperking is vanaf nu van toepassing, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Het gaat om de volgende producten:

ALLITRON 700 SC (9090P/B)
ALLITRON WG (9082P/B)
BEETIX 70 WG (9247P/B)
BEETIX 700 SC (9358P/B)
BEETIX SC (10679P/B)
BETTATRONEX 700 SC (9161P/B)
BETTATRONEX SC (10680P/B)
CORNER SC (9293P/B)
GOLTIX 700 SC (9114P/B)
INTERTRON 700 SC (1249P/P)
KOMBO SC (9211P/B)
METAFOL 700 SC (9340P/B)
METALIQ 700 SC (9570P/B)
METATRON SC (9163P/B)
METOMAT (8563P/B)
MITRON SC (9091P/B)
MITRON WG (9083P/B)
TARGET SC (8585P/B)
TARGET WG (9246P/B)
TORNADO (8432P/B)
TREMA (9492P/B)

https://fytoweb.be/nl/nieuws/beperking-van-het-gebruik-van-producten-op-basis-van-metamitronProducten op basis van fosmet tijdelijk toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen

dinsdag 09 april 2019
De gewasbeschermingsmiddelen

IMIDAN 40 WG (10621P/B)
IMIDAN 40 WG (1250P/P)

zijn toegelaten tegen Drosophila suzukii en kersenvlieg in kersen- en kriekenbomen vanaf 01/05/2019 tot en met 26/08/2019.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/producten-op-basis-van-fosmet-tijdelijk-toegelaten-tegen-drosophila-suzukii-en-kersenvliegVrijwillige intrekking van de toelatingen van CYMAX en CYMOZEB

donderdag 04 april 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen CYMAX (9643P/B) en CYMOZEB (9632P/B) (4,5% cymoxanil en 65% mancozeb) worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouders.

De intrekkingsdatum is 31/01/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middellen door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 31/07/2019.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/01/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/01/2021.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-cymax-en-cymozebSchorsing van de toelating van TROY 480

woensdag 03 april 2019
Op 3 april 2019 werden de verkoop en het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel TROY 480 (10175P/B, 480 g/l bentazon) geschorst. Een schorsing met onmiddellijke ingang is mogelijk om redenen van gezondheid.

De toelatingshouder heeft de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Enkel indien dit succesvol gebeurt, zal deze maatregel opgeheven worden, zoniet zal de toelating van dit product binnen 6 maanden ingetrokken worden.

In afwachting van het eventuele beroep en het resultaat van het onderzoek ervan mag dit product niet langer worden verkocht en gebruikt.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/schorsing-van-de-toelating-van-troy-480Intrekking van de toelatingen van de producten op basis van chloridazon

dinsdag 02 april 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

BETTER SC (9050P/B, 430 g/l chloridazon)
BIETAZOL 520 (8712P/B, 520 g/l chloridazon)
BOOSTER 520 (9137P/B, 520 g/l chloridazon)
CHLORDEX SC (6931P/B, 430 g/l chloridazon)
FIESTA NEW (9304P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)
PYRAMIN SC 520 (8884P/B, 520 g/l chloridazon)
PYROQUIN TDI SC (10528P/B, 360 g/l chloridazon en 60 g/l quinmerac)

worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof chloridazon op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/06/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2019.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-de-producten-op-basis-van-chloridazonProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermot in diverse teelten

maandag 18 maart 2019
Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen

koolvlieg in spruitkool, broccoli, bloemkool (witte en groene) en sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool)
tomatenmineermot in tomaten

voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2019 tot en met 29/07/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-koolvlieg-enIntrekking van de toelating van FORTRESS

dinsdag 05 maart 2019
De Europese goedkeuring van quinoxyfen werd niet verlengd. Tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige hoge veiligheidsvereisten van de Europese wetgeving. Daarom wordt de toelating van FORTRESS (9063P/B – 500 g/l quinoxyfen), het enige toegelaten gewasbeschermingsmiddel op basis van quinoxyfen, ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk.

De intrekkingsdatum is 27/03/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 27/06/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 27/09/2019.
Het gebruik is toegelaten tot 27/03/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-fortressBufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater bij het zaaien van behandeld zaaizaad

dinsdag 05 maart 2019
Bij het zaaien van zaaizaden die behandeld zijn met een gewasbeschermingsmiddel geldt nu een bufferzone van 1 meter ten opzichte van oppervlaktewater om waterorganismen te beschermen.

De maatregel geldt voor alle types gewasbeschermingsmiddelen (insecticide, fungicide, …) en moet op de verpakking van de zaaizaden vermeld worden.

Hier vindt u de instructies voor de etikettering van behandelde zaaizaden in detail.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/bufferzone-van-1-m-ten-opzichte-van-oppervlaktewater-bij-het-zaaien-van-behandeld-zaaizaadProduct op basis van fluopyram en prothioconazool tijdelijk toegelaten tegen sclerotiënrot in soja

maandag 18 februari 2019
Het middel PROPULSE (10245P/B – 125 g/l fluopyram + 125 g/l prothioconazool) is toegelaten voor gebruik tegen sclerotiënrot in soja voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/05/2019 tot en met 28/08/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-fluopyram-en-prothioconazool-tijdelijk-toegelaten-tegen-sclerotienrotProducten op basis van asulam tijdelijk toegelaten tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in diverse teelten

dinsdag 29 januari 2019
De gewasbeschermingsmiddelen

ASULAM 400 SL
ASULOX
ASULTRAN
IT ASULAM

zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in knolselder, selderij (bleek-, groene en witte), spinazie, knolvenkel, peterselie en witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2019 tot en met 28/06/2019.

De toelatingen kan u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/producten-op-basis-van-asulam-tijdelijk-toegelaten-tegen-eenjarige-tweezaadlobbige-onkruidenVrijwillige intrekking van de toelatingen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen

woensdag 23 januari 2019
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

CARECA (10069P/B – 500 g/l propyzamide)
PROPER FLO (9934P/B – 400 g/l propyzamide)
PROPYZAMIDE 400 SC (9850P/B – 400 g/l propyzamide)
RELVA (9892P/B – 400 g/l propyzamide)
ZAMMO (10154P/B – 400 g/l propyzamide)

worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 30/06/2019.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 31/12/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/12/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-een-aantal-gewasbeschermingsmiddelenIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool

vrijdag 18 januari 2019
De Europese goedkeuring van propiconazool werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame stof niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. Daarom worden de volgende toelatingen ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk:

ALTO ULTRA (10505P/B)
APACHE (9701P/B)
ARMURE (8648P/B)
BARCLAY BOLT (9967P/B)
BRAVO PREMIUM (10018P/B)
BUMPER 25 EC (9022P/B)
BUMPER P (9013P/B)
CHEROKEE (9698P/B)
DIFURE PRO (10356P/B)
INOVOR (10816P/B)
PROPI 25 EC (9963P/B)
PROPIRAZ EC (1101P/P)
RANCH (10487P/B)
SEPTONIL (10019P/B)
STEREO (8803P/B)

De intrekkingsdatum is 19/03/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 19/06/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 19/09/2019.
Het gebruik is toegelaten tot 19/03/2020.Strengere gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen in België om bijen te beschermen

woensdag 19 december 2018
Volgens de nieuwe gegevensvereisten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EU) No. 284/2013) moeten voor honingbijen naast acute-toxiciteitsstudies ook studies naar de chronische toxiciteit voor adulte bijen, naar de toxiciteit voor larven en studies met andere bijen, zoals hommels en solitaire bijen, geleverd worden. Momenteel wordt enkel rekening gehouden met acute studies voor honingbijen.

Een nieuw guidance document (EFSA, 2013), dat beschrijft hoe deze studies moeten beoordeeld worden, is echter nog niet aanvaard op Europees niveau. Op de vergadering van het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van 12 - 13 december 2018 werd de goedkeuring weer uitgesteld. Bovendien werd slechts een beperkt gedeelte van het guidance document voor goedkeuring voorgesteld, wat in de praktijk nauwelijks wijzigingen aan de huidige situatie zou meebrengen.

Daarom werd in België ondertussen een nationale aanpak vastgelegd. In dit document zijn de regels voor de toepassing van deze Belgische aanpak over de risicobeoordeling voor bijen beschreven. In het nieuwsbericht van 2 februari 2017 werd aan de toelatingshouders al meegedeeld dat hun aanvraagdossiers deze nieuwe studies en evaluaties moeten bevatten vanaf 2019.

Met deze nationale aanpak wil het Erkenningscomité en de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen op een proactieve manier bijkomende effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen evalueren en ze een hoog niveau van bescherming garanderen in afwachting van een geharmoniseerde, Europese evaluatiemethode.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/strengere-gegevensvereisten-voor-gewasbeschermingsmiddelen-belgie-om-bijen-te-beschermenAanpassing van het gebruik van fenpyrazamine na herziening van de MRLs

maandag 17 december 2018
Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof fenpyrazamine te wijzigen.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten sommige toepassingen te wijzigen voor PROLECTUS (10303P/B - 50% fenpyrazamine):

De toegelaten dosis voor verticale teelten in tomaten, aubergine, komkommer, augurk en courgette (onder bescherming) is nu 0,48 kg/ha haag in plaats van 0,8 kg/ha haag.

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-fenpyrazamine-na-herziening-van-de-mrlsAanpassing van het gebruik van acetamiprid na wijziging van de MRLs

maandag 17 december 2018
In oktober 2017 werden door EFSA lagere toxicologische referentiewaarden vastgesteld voor acetamiprid met als gevolg dat sommige MRLs niet langer veilig zijn.

De Europese Commissie vroeg EFSA om een advies te geven over de veiligheid van acetamiprid overeenkomstig artikel 43 van Verordening 396/2005. EFSA onderzocht de bestaande MRLs op basis van de nieuwe toxicologische referentiewaarden. EFSA publiceerde op 13 april 2018 een Reasoned Opinion die de Europese Commissie heeft omgezet in een verordening en goedgekeurd op 18 - 19 september 2018. De nieuwe MRLs voor acetamiprid worden binnenkort van kracht zonder overgangsmaatregelen.

Om de veiligheid van de consument te garanderen en om de nieuwe MRLs te respecteren, heeft het Erkenningscomité besloten het gebruik van de volgende producten aan te passen:

N23388 - GAZELLE SG (9807P/B)
N24752 - MOSPILAN SG (10105P/B)
N24495 - ANTILOP SG (9845P/B)
N24824 - INSYST (9898P/B)
N22342 - MULTISECT GEBRUIKSKLAAR/PRET A L'EMPLOI (9665G/B)
N22345 - MULTISECT (9663G/B).

Het gebruik van deze middelen is niet meer toegelaten in:

slasoorten (onder bescherming)
spinazie (onder bescherming)
warmoes (onder bescherming)
andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-acetamiprid-na-wijziging-van-de-mrlsProduct op basis van Californische pap tijdelijk toegelaten tegen schurft in appelbomen en perenbomen

vrijdag 07 december 2018
Het gewasbeschermingsmiddel CURATIO (380 g/l Californische pap) is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appelbomen en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/03/2019 tot en met 12/07/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-californische-pap-tijdelijk-toegelaten-tegen-schurft-appelbomen-enProduct op basis van Trichoderma atroviride SC1 tijdelijk toegelaten tegen Esca van de druivelaar in druivelaars

vrijdag 07 december 2018
Het gewasbeschermingsmiddel VINTEC (10626P/B – 1013 CFU/kg Trichoderma atroviride strain SC1) is toegelaten voor gebruik tegen Esca van de druivelaar (Phaeomoniella chlamydospora en Phaeoacremonium aleophilum) in druivelaars voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/12/2018 tot en met 13/04/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-trichoderma-atroviride-sc1-tijdelijk-toegelaten-tegen-esca-van-deIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van thiram

woensdag 05 december 2018
De Europese goedkeuring van de werkzame stof thiram werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat thiram niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. De betrokken toelatingen worden daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk.

Voor de volgende bladspuitmiddelen is de intrekkingsdatum 30/04/2019.

FORAM 80 WG9116G/B
HERMOSAN 80 WG7593P/B
HERMOSAN GARDEN (10116G/B)
POMARSOL WG (7651P/B)
PRO-THIRAM 80 WG (1260P/P)

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/12/2018.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/01/2019.
Het gebruik is toegelaten tot 30/04/2019.

Voor de zaadbehandelingsmiddelen FLOWSAN FS (9836P/B) en FLOWSAN ULTRA (9837P/B) is de intrekkingsdatum 30/01/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/12/2018.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/01/2019.
Het gebruik is toegelaten tot 30/01/2020.

Zaden die behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen op basis van thiram mogen niet op de markt worden gebracht en gebruikt vanaf 31/01/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-middelen-op-basis-van-thiramAanpassing van het gebruik van triflumizool na herziening van de MRLs

maandag 03 december 2018
Op Europees niveau werd besloten om de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stof triflumizool te wijzigen.

Om overschrijdingen van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten voor ROCKET (9939P/B) een aantal toepassingen te wijzigen:

Het interval tussen toepassingen in tomaten, aubergine, komkommer, augurk en courgette (onder bescherming) is nu 7-10 dagen in plaats van 4-10 dagen.

De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn
https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-triflumizool-na-herziening-van-de-mrlsIntrekking van de toelatingen van middelen op basis van diquat

maandag 03 december 2018
De Europese goedkeuring van de werkzame stof diquat werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat diquat niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. De volgende toelatingen worden daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk:

BARCLAY D-QUAT (9911P/B),
DIQUA (9870P/B),
DIQUANET (9584P/B),
DIQUANET SL (9811P/B),
ENKOR PLUS (9633P/B),
FALCON (9642P/B),
KALAHARI (9912P/B),
MISSION 200 SL (9585P/B),
QUAD-GLOB 200 SL (9578P/B),
REGLONE (4781P/B).

De intrekkingsdatum is 04/11/2019.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 04/05/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 04/09/2019.
Het gebruik is toegelaten tot 04/11/2019.

http://intrekking van de toelatingen van middelen op basis van diquatIntrekking van de toelating van middelen op basis van pymetrozine

maandag 03 december 2018
De Europese goedkeuring van de werkzame stof pymetrozine werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat pymetrozine niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving.

De toelating van PLENUM (9398P/B) wordt daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk.

De intrekkingsdatum is 30/01/2020.

De verkoop door de toelatingshouder is toegelaten tot 31/01/2019.
De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/04/2019.
Het gebruik is toegelaten tot 30/01/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-middelen-op-basis-van-pymetrozineUitzaaien van zaden van slasoorten en andijvie gecoat met thiamethoxam wordt tijdelijk toegelaten

maandag 03 december 2018
Zaden van slasoorten, andijvie, radicchio rosso en suikerbrood gecoat met CRUISER (9335P/B – 70% thiamethoxam) mogen vanaf 15/04/2019 tot en met 12/08/2019 uitgezaaid worden op Belgisch grondgebied voor zover voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

De uitzaai mag alleen gebeuren door telers die kunnen aantonen dat ze de principes van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen.
Gedurende de twee jaar na het zaaien van behandeld zaad mogen alleen gewassen (inbegrepen groenbemesters) die niet bloeien of niet bezocht worden door bijen geteeld worden. De lijst van deze gewassen is opgenomen in bijlage 1 van de toelatingsakte.
Daarna en tot minstens vijf jaar na het zaaien van de behandelde zaden mogen alleen de gewassen opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 van de toelating geteeld worden. Bijlage 2 bevat een lijst van gewassen die maar weinig bezocht worden door bijen.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de toelating die u hier kan raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Bijkomende informatie over neonicotinoïden vindt u hier.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/uitzaaien-van-zaden-van-slasoorten-en-andijvie-gecoat-met-thiamethoxam-wordt-tijdelijkUitzaaien van wortelzaden gecoat met thiamethoxam wordt tijdelijk toegelaten

maandag 03 december 2018
Wortelenzaden gecoat met CRUISER (9335P/B – 70% thiamethoxam) mogen vanaf 15/03/2019 tot en met 12/07/2019 uitgezaaid worden op Belgisch grondgebied voor zover voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

De uitzaai mag alleen gebeuren door telers die kunnen aantonen dat ze de principes van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen.
Gedurende de twee jaar na het zaaien van behandeld zaad mogen alleen gewassen (inbegrepen groenbemesters) die niet bloeien of niet bezocht worden door bijen geteeld worden. De lijst van deze gewassen is opgenomen in bijlage 1 van de toelatingsakte.
Daarna en tot minstens vijf jaar na het zaaien van de behandelde zaden mogen alleen de gewassen opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 van de toelating geteeld worden. Bijlage 2 bevat een lijst van gewassen die maar weinig bezocht worden door bijen.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de toelating die u hier kan raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Bijkomende informatie over neonicotinoïden vindt u hier.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/uitzaaien-van-wortelzaden-gecoat-met-thiamethoxam-wordt-tijdelijk-toegelatenUitzaaien van suikerbietzaden, gecoat met thiamethoxam, beta-cyfluthrin en clothianidin wordt tijdelijk toegelaten

maandag 03 december 2018
Suikerbietzaden gecoat met CRUISER 600 FS (9763P/B – 600 g/l thiamethoxam) of PONCHO BETA (9474P/B – 53,3 g/l beta-cyfluthrin en 400 g/l clothianidin) mogen vanaf 15/02/2019 tot en met 14/06/2019 uitgezaaid worden op Belgisch grondgebied voor zover voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

De uitzaai mag alleen gebeuren door telers die kunnen aantonen dat ze de principes van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen.
Gedurende de twee jaar na het zaaien van behandeld zaad mogen alleen gewassen (inbegrepen groenbemesters) die niet bloeien of niet bezocht worden door bijen geteeld worden. De lijst van deze gewassen is opgenomen in bijlage 1 van de toelatingsakte.
Daarna en dit tot minstens vijf jaar na het zaaien van de behandelde zaden mogen alleen de gewassen opgenomen in bijlage 1 of bijlage 2 van de toelating geteeld worden. Bijlage 2 bevat een lijst van gewassen die maar weinig bezocht worden door bijen.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de toelatingen die u hier kan raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Bijkomende informatie over neonicotinoïden vindt u hier.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/uitzaaien-van-suikerbietzaden-gecoat-met-thiamethoxam-beta-cyfluthrin-en-clothianidin-wordtAanpassing van het gebruik van gamma-cyhalothrin en lambda-cyhalothrin na herziening van de MRLs

dinsdag 27 november 2018
Op 26 januari 2019 wijzigen de maximale residulimieten (MRLs) voor de werkzame stoffen gamma-cyhalothrin en lambda-cyhalothrin. De wijziging is het gevolg van de toepassing van Verordening 2018/960 van 5 juli 2018.

Om overschrijding van de nieuwe MRLs te vermijden heeft het Erkenningscomité besloten om een aantal toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stoffen te wijzigen. De overeenkomstige toelatingsaktes werden aangepast. U kan de toelatingsaktes of het overzicht hieronder raadplegen i.v.m. de wijzigingen.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.
Gamma-cyhalothrin

Voor NEXIDE (10110P/B) – het enige middel op basis van gamma-cyhalothrin – wordt het aantal toepassingen beperkt tot 2 in drooggeoogste erwten (zonder peul). Bovendien wordt het gebruik in granen tijdens stadium BBCH 60-85 gewijzigd tot BBCH 60-77 met een veiligheidstermijn van 30 dagen.
Lambda-cyhalothrin

Alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van lambda-cyhalothrin ondergaan een aantal wijzigingen. Het gaat om de volgende middelen :

AKAPULKO 100 CS (1237P/P)
KARATE ZEON (1067P/P)
KARATE GARDEN (9848G/B)
KARATE GARDEN SPRAY (9849G/B)
KARATE ZEON (9231P/B)
KARIS 100 CS (10028P/B)
KARIS 100 CS (1133P/P)
KORADO 100 CS (10377P/B)
LAMBADA (1174P/P)
LAMBDA 50 EC (9749P/B)
LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN (9987P/B)
OKAPI (7978P/B)
NINJA (9571P/B)
RAVANE 50 (9647P/B)
SPARVIERO (10179P/B).

Wijzigingen voor alle middelen op basis van lambda-cyhalothrin

De toepassing in de volgende gewassen is niet meer toegelaten om overschrijdingen van de acute referentiedosis (ARfD) en de maximum residulimieten (MRL) te vermijden:

Slasoorten (open lucht)
Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht)
Valeriaan (consumptie wortels) (open lucht en onder bescherming);
Postelein (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht);
Blauwe / rode bosbessen (onder bescherming);
Veenbessen (onder bescherming);
Aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming)
Stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming)
Kiwibes (onder bescherming)
Venkel (onder bescherming);
Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming);
Koolraap (onder bescherming);
Wortelen (onder bescherming);
Schorseneren (onder bescherming);
Druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming);
Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (onder bescherming).


Zie https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-gamma-cyhalothrin-en-lambda-cyhalothrin-na-herziening-van-de
https://fytoweb.be/nl/nieuws/aanpassing-van-het-gebruik-van-gamma-cyhalothrin-en-lambda-cyhalothrin-na-herziening-van-deVerbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik

donderdag 08 november 2018
De verkoop van synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik is verboden vanaf 31/12/2018. Dit is het gevolg van het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, zoals gepubliceerd op 26 september 2018 in het Belgisch Staatsblad. Het gebruik blijft toegelaten tot 31/12/2019.

De gewasbeschermingsmiddelen waarop dit verbod betrekking heeft zijn de volgende:

ALL-IN-ONE (10589G/B)
AVEVE GAZON ALL-IN (10024G/B)
BOFIX GARDEN (9976G/B)
BO-GAZON (958G/P)
BUTISAN GARDEN (10166G/B)
DCM GAZON PROPER - DCM GAZON PROPRE (8993G/B)
DCM TRIO GAZON (9177G/B)
DICOTEX GARDEN (9932G/B)
DICOTEX RTU (9521G/B)
DINET GARDEN (8309G/B)
ENGRAIS GAZON + ANTI-MOUSSE + HERBICIDE/GAZONMEST + ANTI-MOS + ANTI-ONKRUID (9034G/B)
ENGRAIS GAZON + HERBICIDE / GAZONMEST + ANTI-ONKRUID (8867G/B)
EVERGREEN COMPLETE (10230G/B)
EVERGREEN DESHERBANT + ENGRAIS GAZON (10232G/B)
EVERGREEN GREENKEEPER (9673G/B)
FLORANID 4 in 1 / 4 en 1 (10365G/B)
FLORANID ONKRUID - HERBICIDE 2 in 1 / 2 en 1 (10364G/B)
FOR-GAZON (9006G/B)
GAZON NET (9321G/B)
GAZON NET TURBO (9277G/B)
GENOXONE GARDEN (9950G/B)
HERBI-SOL (1061G/P)
JUNGLE (1170G/P)
LUOXYL EXTRA GARDEN (10049G/B)
MUTAN EXPRESS (9787G/B)
OSMO GAZON TOTAL 4 IN-EN 1 (10697G/B)
OSMO GAZON TOTAL CONTRE LES MAUVAISES HERBES - OSMO GAZON TOTAL ANTI-ONKRUID (10516G/B)
PELOUS'NET (9385G/B)
PELOUS'NET GEBRUIKSKLAAR/PRET A L'EMPLOI (9384G/B)
PENDULUM GARDEN (9973G/B)
PROGAZON KLAAR VOOR GEBRUIK/PRET A L'EMPLOI (10540G/B)
PROGAZON ULTRA (9320G/B)
RELVA GARDEN (10038G/B)
SILVANET GARDEN (10048G/B)
TRI-BUT TURBO (9786G/B)
VIANO GREENCOMFORT 2 in-en 1 (10025G/B)
VIANO GREENCOMFORT 4 in-en 1 (10023G/B)
WOODY (1088G/P)

https://fytoweb.be/nl/nieuws/verbod-op-synthetische-selectieve-herbiciden-bestemd-voor-niet-professioneel-gebruikIntrekking van de toelating van MOVENTO en MOVENTO 100 SC in een aantal teelten

woensdag 24 oktober 2018
Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen MOVENTO (1131P/P, 100 g/l spirotetramat) en MOVENTO 100 SC (9797P/B, 100 g/l spirotetramat) is niet meer toegelaten in de volgende teelten onder bescherming:

basilicum
bieslook
citroenmelisse
dille
dragon
engelwortel
karwij
kervel
koriander
laurier
lavas
marjolein
munt
peterselie
postelein
roomse kervel
rozemarijn
salie
tijm
tuinkers
warmoes.

Deze gebruiken werden niet verdedigd door de toelatingshouder bij de her-erkenning van de toelating.

De intrekkingsdatum is 15/10/2018.

Er wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

De gebruiken in groengeoogste erwten (zonder en met peul) (open lucht), abrikoos en perzikbomen, andijvie, radichio rosso en suikerbrood, veldsla (open lucht), tuinkers (open lucht), postelein (open lucht), warmoes (open lucht), rucola, rode amsoi, babyleaf, kruidenteelt (open lucht) en selder (onder bescherming) konden worden behouden dankzij ondersteuning van de sector en het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-movento-en-movento-100-sc-een-aantal-teeltenRechtzetting in verband met het verbod van synthetische herbiciden voor amateurs

dinsdag 16 oktober 2018
Een nieuw koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 september 2018. Het doel van dit besluit is om een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik te verbieden.

De verkoop en het gebruik van de volgende herbiciden zijn vanaf 6 oktober 2018 verboden, en dit voor zowel het professionele als het niet-professionele gebruik:

Toelating Commerciële naam Werkzame stof(fen)

10152G/B ENVISION CARE glyfosaat
10101G/B ETNA T-FREE glyfosaat
10193G/B GALLUP GARDEN GEBRUIKSKLAAR/GALLUP GARDEN PRET A L'EMPLOI glyfosaat
10536G/B GALLUP HOME AND GARDEN glyfosaat
10027G/B GALLUP SUPER WEEDKILLER RTU glyfosaat
10065G/B GLYFALL GARDEN glyfosaat
9569G/B GLYFOS ENVISION 7,2 G/L glyfosaat
1180G/P HERBI TOTAL glyfosaat
10035G/B KB WEEDOL PLUS SPRAY glyfosaat + diflufenican
10479G/B NETOSOL KLAAR VOOR GEBRUIK/PRET A L'EMPLOI glyfosaat
10478G/B NETOSOL KLAAR VOOR GEBRUIK/PRET A L'EMPLOI SPRAY glyfosaat
10192G/B NETOSOL READY glyfosaat
10191G/B NETOSOL SPRAY glyfosaat
10305G/B NETOSOL SUPER glyfosaat
10272G/B NETOSOL ULTRA glyfosaat
10186G/B PANIC FREE GARDEN glyfosaat
10567G/B PREMAZIN FREE glyfosaat
9445G/B PROP'SOL glyfosaat
9631G/B PROP'SOL SPRAY glyfosaat
10329G/B RESOLVA 24 H KLAAR VOOR GEBRUIK-PRET A L'EMPLOI glyfosaat + diquat
9708G/B RESOLVA 24H glyfosaat + diquat
9709G/B RESOLVA 24H SPRAY glyfosaat + diquat
10009G/B ROUNDUP EXEL glyfosaat
10004G/B ROUNDUP EXTRA glyfosaat
9901G/B ROUNDUP FAST glyfosaat + pelargonzuur
9953G/B ROUNDUP GEL glyfosaat
10592G/B ROUNDUP GEL MAX glyfosaat
10063G/B ROUNDUP K360 glyfosaat
10422G/B ROUNDUP OPTIMA glyfosaat
10415G/B ROUNDUP OPTIMA 60 glyfosaat
10402G/B ROUNDUP OPTIMA PLUS glyfosaat
10401G/B ROUNDUP OPTIMA POWER glyfosaat
8116G/B ROUNDUP PLUS glyfosaat
8069G/B ROUNDUP SPRAY glyfosaat + pelargonzuur
10010G/B ROUNDUP SPRAY PUMP 'N GO glyfosaat + pelargonzuur
10442G/B TOTAL NET EASY glyfosaat
10639G/B TOTAL NET PRO glyfosaat
10638G/B TOTAL NET PRO SPRAY glyfosaat
10573G/B TOTAL NET ULTRA glyfosaat
10574G/B TOTAL NET ULTRA SPRAY glyfosaat
9609G/B ULTIMA pelargonzuur + maleïnehydrazide
9610G/B ULTIMA SPRAY pelargonzuur + maleïnehydrazide
9841G/B WEEDOL ULTRA glyfosaat + pyraflufen-ethyl
9842G/B WEEDOL ULTRA SPRAY glyfosaat + pyraflufen-ethyl
10734G/B ZAPPER SPRAY glyfosaat + diflufenican

Een procedure voor de intrekking van de toelatingen zal worden opgestart volgens artikel 29 §1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met een beroepstermijn van 3 maanden. In overeenstemming met artikel 29 §4 van dat besluit zal de intrekking van de toelatingen na 6 maanden in werking treden.

De toelatingshouders zullen individueel op de hoogte gebracht worden van deze maatregelen.

Dit bericht vervangt het bericht dat op 5 oktober op Fytoweb gepubliceerd werd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/rechtzetting-verband-met-het-verbod-van-synthetische-herbiciden-voor-amateursVrijwillige intrekking van de toelating van LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN

donderdag 11 oktober 2018
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN (9987P/B – 100 g/l lambda-cyhalothrin) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/03/2020.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/03/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/03/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelating-van-life-scientific-lambda-cyhalothrinAlle MRLs voor linuron en iprodion worden geschrapt

maandag 08 oktober 2018
In het kader van het EU-programma tot herziening van de goedkeuringen van werkzame stoffen werd een tijd geleden beslist de goedkeuringen van de werkzame stoffen linuron en iprodion niet te verlengen. De nationale toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die linuron of iprodion bevatten werden als gevolg hiervan ingetrokken.

De beslissingen tot niet-verlenging van de goedkeuringen zullen worden gevolgd door een schrapping van alle maximaal toegelaten residugehalten (of MRLs; maximum residue levels) voor beide stoffen. De Europese Commissie zal hierover verordeningen publiceren in de nabije toekomst. Deze zullen voorschrijven dat in geen enkel levensmiddel residuen van deze stoffen aanwezig mogen zijn die in de verordeningen vastgestelde analytische bepalingsgrenzen overschrijden. De verordeningen zullen 6 maanden en 20 dagen na verschijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie van kracht worden. Vanaf dat ogenblik mogen er zich dus geen levensmiddelen meer in de handel bevinden die residuen van linuron of iprodion bevatten. Dit geldt voor alle levensmiddelen, ongeacht hun productiedatum.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/alle-mrls-voor-linuron-en-iprodion-worden-geschraptVerbod op synthetische herbiciden voor niet-professioneel gebruik

woensdag 26 september 2018
Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Volgens de bewoordingen van dat besluit kunnen alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en producten, die als werkzame stof enkel micro-organismen, plantenextracten en natuurlijke stoffen van dierlijke, plantaardige, microbiële of minerale oorsprong bevatten, nog verkocht en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers.

Producten voor niet-professionele gebruikers, die zowel meststoffen als herbiciden bevatten, vallen ook onder dat verbod. Producten, die bestemd zijn om mossen en korstmossen te bestrijden, vallen echter niet onder het verbod en blijven toegelaten voor amateurgebruikers.

Vanaf 06/10/2018 zijn de verkoop en het gebruik verboden van totaalherbiciden die niet aan deze eisen voldoen. Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.

Toelatingshouders van producten waarop deze maatregelen betrekking hebben, moeten vanaf nu rekening houden met de volgende zaken:

Verbod op de verkoop van “synthetische” totaalherbiciden vanaf 06/10/2018;
Verbod op de verkoop van selectieve herbiciden vanaf 31/12/2018;
Een procedure voor de intrekking van de toelatingen zal worden opgestart volgens artikel 29 §1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met een beroepstermijn van 3 maanden. In overeenstemming met artikel 29 §4 van dat besluit zal de intrekking van de toelatingen na 6 maanden in werking treden. Deze intrekking heeft slechts betrekking op de toelatingen zelf, gezien het feit dat de verkoop en het gebruik van de producten reeds verboden worden door het koninklijk besluit.

De toelatingshouders zullen individueel per brief op de hoogte gebracht worden van deze maatregelen.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/verbod-op-synthetische-herbiciden-voor-niet-professioneel-gebruikExamens fytolicentie Ps in 2019

dinsdag 18 september 2018
Een fytolicentie Ps is vereist voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de volgende werkzame stoffen:

Aluminiumfosfide
Dazomet
Magnesiumfosfide
Metam-kalium
Metam-natrium
Sulfurylfluoride

De fytolicentie Ps wordt altijd toegekend voor een bepaalde werkzame stof.

Om een fytolicentie Ps te bekomen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: minstens 21 jaar oud zijn, beschikken over een fytolicentie P2 of P3 en slagen voor het examen fytolicentie Ps.

De examens zullen in 2019 worden georganiseerd op de volgende dagen:

24 januari 2019: Franstalig
28 januari 2019: Nederlandstalig
31 januari 2019: Nederlandstalig
6 februari 2019: Franstalig
11 februari 2019: Nederlandstalig
14 februari 2019: Nederlandstalig

Inschrijven is mogelijk via de pagina fytolicentie Ps. U kiest hierbij meteen de gewenste datum/uur en duidt aan voor welke werkzame stof(fen) u het examen wenst af te leggen.

Meer informatie over de fytolicentie Ps vindt u hier.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/examens-fytolicentie-ps-2019Intrekking van de toelatingen van producten op basis van fenamidone

woensdag 12 september 2018
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

BORESO (9952P/B)
FENOMENAL (9500P/B)
FENOMENAL GARDEN (10132G/B)

worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof fenamidone op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 14/11/2019.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder is toegelaten tot 14/02/2019.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 14/05/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 14/11/2019.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-producten-op-basis-van-fenamidoneProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen tomatenmineermot in tomaten

maandag 03 september 2018
Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK 20SC is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 03/09/2018 tot en met 31/12/2018.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-tomatenmineermot-tomatenNieuwe folder over de verlenging van de fytolicentie

donderdag 30 augustus 2018
Om een fytolicentie te kunnen verlengen moet de fytolicentiehouder een aantal vormingsactiviteiten volgen. Het aantal activiteiten is afhankelijk van het type fytolicentie.

Het is belangrijk om de opleidingen tijdig te volgen om te vermijden dat de fytolicentie vervalt.

In onze nieuwe folder over de verlenging van de fytolicentie vindt u antwoorden op de volgende vragen:

Hoe weet ik hoe lang mijn fytolicentie geldig is?
Hoeveel vormingsactiviteiten moet ik volgen en wanneer?
Hoe verleng ik mijn fytolicentie?
Wat moet ik doen als ik voldoende vormingsactiviteiten heb gevolgd?

Download de folder

Bezoek ook onze webpagina voor meer informatie over de verlenging.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/nieuwe-folder-over-de-verlenging-van-de-fytolicentieEnkele conclusies uit EFSA’s jaarlijkse verslag over residuen

dinsdag 21 augustus 2018
De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (European Food Safety Authority - EFSA) stelt ieder jaar een verslag op over de residuen van gewasbeschermingsmiddelen in levensmiddelen. Het verslag waarin de resultaten voor het jaar 2016 worden geanalyseerd werd op 25 juli 2018 gepubliceerd.

Het verslag is gebaseerd op de monitoringresultaten van de 30 landen van de Europese Economische Ruimte (EER), d.w.z. de 28 EU-lidstaten, Noorwegen en Ijsland.

In 2016 werden door die landen in totaal 84.657 monsters van levensmiddelen geanalyseerd op de aanwezigheid van residuen, wat iets meer is dan in 2015 (84.341). In 96,2% van deze monsters werden geen residuen aangetroffen die de wettelijk vastgestelde maximaal toegelaten residugehalten overtreffen (MRL - maximum residue level). Dit is iets ongunstiger dan in 2015, toen 97,2% voldeed.

De stoffen waarvoor het hoogste percentages overschrijdingen werden vastgesteld zijn chloraat en koper. Het gaat hierbij om stoffen die niet noodzakelijk afkomstig zijn van een gebruik als gewasbeschermingsmiddel. Het is de eerste maal dat chloraat in de monitoringprogramma’s werd geanalyseerd en dit gegeven is er de oorzaak van dat in 2016 iets minder monsters aan de normen voldeden dan in 2015.

Van de 'klassieke' werkzame stoffen worden de hoogste percentages overschrijdingen vastgesteld voor:

fosethyl-Al; een mogelijke verklaring zou het gebruik van fosfonaten kunnen zijn; zie hiervoor ook onze mededeling in dit verband;
dithiocarbamaten; om de residuen van deze familie van fungiciden te bepalen wordt gebruik gemaakt van een methode gebaseerd op de aanwezigheid van CS2; deze stof is echter ook van nature aanwezig in een aantal gewassen van de families van de kruisbloemigen (koolgewassen) en van de uiachtigen, wat aanleiding geeft tot valse positieven;
chloorpyrifos; in de loop van 2016 werden de MRLs voor deze stof verlaagd en wellicht hebben sommige telers zich daar niet tijdig aan aangepast;
anthraquinone; het gaat vrijwel uitsluitend om ingevoerde levensmiddelen; de oorzaak van deze overschrijdingen is niet geheel duidelijk.

EFSA maakt in het verslag onderscheid tussen de monsters genomen in de context van het op EU niveau gecoördineerde controle programma (EUCP) en deze genomen in de context van de nationale controle programma’s (NCP). In België worden beide programma’s gerealiseerd door het FAVV.

Het EUCP legt de lidstaten op een aantal monsters te nemen van vooraf vastgestelde levensmiddelen. In het kader van de EUCP heeft België 132 monsters genomen. Er werden veel meer monsters genomen in het kader van de NCPs; voor België gaat het om 3767 monsters (2015: 3326). Slechts 6 landen hebben er meer genomen. Uitgedrukt in aantal monsters in verhouding tot de bevolking staat België op de 10de plaats. De oorsprong van de in België genomen monsters is als volgt: 41,0% binnenlandse producten, 30,1% van andere EER landen, 23,2% van derde landen en de rest onbekend. Van alle monsters in alle NCPs waren er 2146 uit België afkomstig.

Qua analytische scope doet België het prima, met 606 stoffen die werden opgespoord (enkel Malta en Duitsland doen hier beter). Het gemiddeld aantal stoffen gezocht per monster bedroeg in België 342 (enkel Luxemburg doet daarin beter).

EFSA heeft nagegaan wat het percentage is van monsters afkomstig uit de EER-landen die MRL-overschrijdingen vertonen en die meetbare residuen tot de MRL-grens bevat. Op het vlak van MRL-overschrijdingen bedraagt dit voor uit België afkomstige monsters 2,7% (in 2015 was dit 2,1%), terwijl het EER-gemiddelde 2,4% is. 57,4% van de Belgische monsters vertoont residuen lager of gelijk aan de MRL, tegenover een gemiddelde van 43,9% voor het geheel van de monsters afkomstig uit EEA-landen. Ongetwijfeld speelt de grote analytische scope in België hierin een rol: hoe meer stoffen je zoekt, hoe groter de kans dat je er ook meer vindt (de meeste Belgische monsters werden in België geanalyseerd).

Voor de korte-termijn blootstelling van de consument heeft EFSA alle combinaties werkzame stof/levensmiddel bekeken voor de 11 levensmiddelen die moesten worden bemonsterd in het kader van de EUCP. Voor 209 monsters, dit is 1,0% van de monsters, werd een overschrijding van de acute referentiedosis (ARfD) vastgesteld. De ARfD is een toxicologische referentiewaarde die aangeeft hoeveel werkzame stof we éénmalig mogen opnemen met het voedsel zonder dat dit effect heeft op het lichaam. De stoffen die het vaakst aanleiding gaven tot een overschrijding van de ARfD waren niet toevallig chloorpyrifos (68 monsters) en iprodion (49 monsters), twee stoffen waarvoor de ARfD recent werd verlaagd naar aanleiding van een herevaluatie. Iprodione is intussen niet langer goedgekeurd in de EU.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/enkele-conclusies-uit-efsas-jaarlijkse-verslag-over-residuenNieuwe publicaties van EFSA over residuen van glyfosaat geruststellend

vrijdag 17 augustus 2018
Sinds het International Agency for Research on Cancer (IARC) een bericht heeft gepubliceerd waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt is er heel wat te doen geweest over deze stof. Onze dienst volgt de situatie op en houdt een overzicht van antwoorden bij op veel gestelde vragen.

Deze analyse werd nu vervolledigd naar aanleiding van twee nieuwe wetenschappelijke rapporten van de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA - European Food Safety Authority) die verband houden met residuen van glyfosaat. Het gaat om:

een rapport waarin de bestaande toegelaten residugehalten worden getoetst aan de nieuwe toxicologische referentiewaarden zoals vastgesteld bij de vernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat;
een rapport over de impact van residuen van glyfosaat in diervoeder op de dierlijke gezondheid.

De conclusies van beide rapporten zijn geruststellend.

U kan hier onze volledige, geactualiseerde analyse van de situatie raadplegen. Een overzicht van alle in België toegelaten toepassingen vindt u via toelatingen raadplegen.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/nieuwe-publicaties-van-efsa-over-residuen-van-glyfosaat-geruststellendIntrekking van de vergunningen voor parallelhandel van DORBANG GRANULAAT en PYRIFOS 5G

vrijdag 17 augustus 2018
De vergunningen voor parallelhandel van de gewasbeschermingsmiddelen DORBANG GRANULAAT (954P/P; 5% chloorpyrifos) en PYRIFOS 5G (1186P/P; 5% chloorpyrifos) worden ingetrokken.

De intrekkingsdatum is 31/01/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de vergunningshouder was toegelaten tot 31/07/2018.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019.
Het gebruik is toegelaten tot 31/01/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-vergunningen-voor-parallelhandel-van-dorbang-granulaat-en-pyrifos-5gIntrekking van de toelating van MASAI 20 WP in diverse teelten

vrijdag 17 augustus 2018
De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel MASAI 20 WP (8435P/B, 20% tebufenpyrad) werd op vraag van de toelatingshouder ingetrokken in

aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
augurk (open lucht)
aardbeien (open lucht)
veenbessen (open lucht)
aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)
stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)
blauwe/rode bosbessen (open lucht)
stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht)
hop (open lucht)
sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht).

De intrekkingsdatum is 20/07/2018.

Vanaf 30/06/2020 moeten alle verpakkingen van MASAI 20 WP die zich op de markt bevinden voorzien zijn van conforme etiketten. De gebruikers worden echter gevraagd om reeds vanaf nu deze beperking te respecteren.

Het gebruik in veenbessen (onder bescherming), aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming), stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming), blauwe/rode bosbessen (onder bescherming), stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming) kon worden behouden dankzij ondersteuning van de sector en het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelating-van-masai-20-wp-diverse-teeltenVrijwillige intrekking van de toelating van CERAFON

maandag 16 juli 2018
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CERAFON (9386P/B; 480 g/l ethefon) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/12/2019.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/12/2018.
Het gebruik is nog toegelaten tot 31/12/2019.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelating-van-cerafonVrijwillige intrekking van de toelatingen van CYREN 4E, PYCHLOREX 5 G en PYRISOL GR

dinsdag 10 juli 2018
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

CYREN 4E (8826P/B; 480 g/l chloorpyrifos)
PYCHLOREX 5 G (8353P/B; 5% chloorpyrifos)
PYRISOL GR (10045P/B; 5% chloorpyrifos)

worden ingetrokken op vraag van de toelatingshouder.

De intrekkingsdatum is 31/01/2020.

Het bewaren en het op de markt brengen door de toelatingshouder is nog toegelaten tot 31/07/2018. Het bewaren en het op de markt brengen door derden is nog toegelaten tot 31/01/2019. Het gebruik is nog toegelaten tot 31/01/2020.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/vrijwillige-intrekking-van-de-toelatingen-van-cyren-4e-pychlorex-5-g-en-pyrisol-grProduct op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen mineervliegen in witloofwortelteelt

donderdag 28 juni 2018
Het gewasbeschermingsmiddel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2018 tot en met 11/11/2018.

De toelating kunt u hier raadplegen.

De toelating werd verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-cyantraniliprole-tijdelijk-toegelaten-tegen-mineervliegenProduct op basis van emamectine benzoaat tijdelijk toegelaten tegen koolmotje en bladvretende rupsen in diverse teelten

woensdag 27 juni 2018
Het gewasbeschermingsmiddel AFFIRM (9815P/B) is toegelaten voor gebruik tegen koolmotje en bladvretende rupsen in bloemkool, broccoli, spruitkool, sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool), chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna en boerenkool voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/07/2018 tot en met 28/10/2018.

De toelating kunt u hier raadplegen.

De toelating werd verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/product-op-basis-van-emamectine-benzoaat-tijdelijk-toegelaten-tegen-koolmotje-en-bladvretendeIntrekking van de toelatingen van BRAVO en BRAVO 500 in diverse teelten

vrijdag 22 juni 2018
De toelating van het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen

BRAVO (7003P/B, 500 g/l chloorthalonil)
BRAVO 500 (960P/P, 500 g/l chloorthalonil)
BRAVO 500 (982P/P, 500 g/l chloorthalonil)

in aardappelen, aardappelpootgoedteelt, tomaten, schorseneren, sierbomen en -heesters (open lucht) en in granen ter bestrijding van roestziekten en netvlekkenziekte/strepenziekte werd ingetrokken. Deze gebruiken werden niet verdedigd door de toelatingshouder bij de her-erkenning van de toelating.

De intrekkingsdatum is 04/06/2018.

Het gebruik in sierplanten (onder bescherming), drooggeoogste erwten en voedererwten kon worden behouden dankzij ondersteuning van de sector en het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de Producten.

Er wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijziging onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-de-toelatingen-van-bravo-en-bravo-500-diverse-teeltenProducten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten

dinsdag 19 juni 2018
De middelen

AGRO-MANCOZEB 80 WP (8841P/B)
MASTANA SC (9110 P/B)
DEQUIMAN MZ WG (8606P/B)
DEQUIMAN MZ WP (7814P/B)
DITHANE WG (8055P/B)
INDOFIL M-45 (9036P/B)
MANCOMIX WG (962P/P)
MANCOMIX WP (1026P/P)
MANCOPLUS 75 WG (9621P/B)
MANFIL 75 WG (9478P/B)
MANFIL 75 WG (1006P/P)
MANFIL 80 WP (1005P/P
PENNCOZEB (7512P/B)
PENNCOZEB WG (7949P/B)
PROZEB (8864P/B)
PROZEB EXTRA 75 WG (10215P/B)
PROZEB WG (9274P/B)
SPOUTNIK (9113P/B)
TRIDEX WG (10228P/B)
TRIDEX WP (10226P/B)
VONDOZEB WG (10227P/B)
VONDOZEB WP (10225P/B)

zijn toegelaten voor gebruik tegen cercospora-bladvlekkenziekte en bladvlekkenziekte/ramularia in suikerbieten, voederbieten en rode bieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/06/2018 tot en met 12/10/2018.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/producten-op-basis-van-mancozeb-tijdelijk-toegelaten-tegen-cercospora-bladvlekkenziekte-enVerduidelijking van de indeling van producten op basis van fosfonaat

dinsdag 12 juni 2018
Elk product dat fosfonaat bevat, valt onder het toepassingsgebied van Verordening 1107/2009 inzake gewasbeschermingsmiddelen. Een meststof die fosfonaat bevat, wordt beschouwd als niet-conform met de Verordening EG 2003/2003 en het koninklijk besluit van 28/01/2013 inzake meststoffen.

Het gebruik van meststoffen die fosfonaat bevatten kan leiden tot de aanwezigheid van residuen die de maximale residulimieten overschrijden.

Hier vindt u meer informatie over de indeling van producten die kunnen leiden tot de aanwezigheid van het fosfonaat-ion in planten.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/verduidelijking-van-de-indeling-van-producten-op-basis-van-fosfonaatGoedkeuringsvoorwaarden voor neonicotinoïden wijzigen: uitlooptermijnen zijn gekend

dinsdag 12 juni 2018
De aanpassing of de intrekking van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die bepaalde werkzame stoffen van de familie van neonicotinoïden bevatten werd op 04/05/2018 aangekondigd door middel van een persbericht.

De Europese Verordeningen die de goedkeuringsvoorwaarden voor clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam wijzigen werden gepubliceerd op 30/05/2018 en de exacte uitlooptermijnen zijn nu gekend. Enkel toepassingen in permanente serres of voor de behandeling van zaden die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in permanente serres kunnen toegelaten blijven. Een behandelde teelt of een teelt verkregen op basis van behandelde zaden moet gedurende zijn ganse levenscyclus in een permanente serre blijven.

Zaden die behandeld werden met gewasbeschermingsmiddelen die clothianidin, imidacloprid of thiamethoxam bevatten mogen niet op de markt gebracht worden en niet gebruikt worden, behalve in de volgende gevallen:

de zaden zijn bestemd om uitsluitend in permanente serres gebruikt te worden en
de verkregen teelt zal gedurende zijn ganse levensduur in een permanente serre blijven.

De volgende toelatingen zullen ingetrokken worden op 19/09/2018:

ARGENTO (9855P/B)
COFENO (10647P/B)
CRUISER 600 FS (9763P/B)
GAUCHO DUO (10399P/B)
IMPRIMO (9363P/B)
JANUS (9499P/B)
JANUS FORTE (10669P/B)
MERIT TURF (10145P/B)
MONTUR FORTE (9615P/B)
NUPRID 600 FS (10477P/B)
PONCHO 600 FS (9472P/B)
PONCHO BETA (9474P/B)
PONCHO EXPERT (10635P/B)
SOMBRERO (9757P/B).

In tegenstelling tot wat werd aangekondigd in het persbericht van 04/05/2018 zullen de volgende toelatingen eveneens worden ingetrokken op 19/09/2018 en niet enkel beperkt worden tot sierteelten onder bescherming aangezien er geen sierteelten zijn die gedurende hun ganse levenscyclus in een permanente serre geteeld worden:

ACTARA (9916P/B)
BAZOOKA (9592P/B)
BELOPRID (1137P/B)
CONFIDOR 200 SL (8686P/B)
IMISECT (1155P/P)
IMISECT (1189P/P)
INTERCLOPRID 200 SL (1183P/P)
KOHINOR 200 SL (9583P/B)
VSM IMIDACLOPRID (1235P/P).

Na 19/09/2018 is het op de markt brengen van producten waarvan de toelating werd ingetrokken verboden. De aanwezigheid op de markt en bij de gebruikers van deze producten en de toepassing ervan zullen tot 19/12/2018 getolereerd worden. Behandelde zaden mogen eveneens uitgezaaid worden tot 19/12/2018.

De toelatingen van CRUISER (9335P/B) en GAUCHO 70 WS (8330P/B) zullen beperkt worden tot zaden van slasoorten en andijvie-variëteiten onder bescherming vanaf 19/09/2018. De behandeling en het gebruik van zaden bestemd voor gewassen die zich in open lucht ontwikkelen en die behandeld werden met een van deze werkzame stoffen zullen niet meer toegestaan zijn vanaf 19/12/2018.

Vanaf 19/09/2018 is het op de markt brengen van producten met niet aangepaste etiketten verboden.

De aanwezigheid van producten met niet aangepaste etiketten op de markt en bij de gebruiker evenals het gebruik voor ingetrokken toepassingen zal getolereerd worden tot 19/12/2018.

De bepalingen met betrekking tot behandelde zaden zijn eveneens van toepassing op zaadbehandelingen uitgevoerd in het buitenland.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/goedkeuringsvoorwaarden-voor-neonicotinoiden-wijzigen-uitlooptermijnen-zijn-gekendIntrekking van aantal producten in blauwe en rode bosbessen

donderdag 17 mei 2018
De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

DELAN (1116 P/P)
DELAN 70 WG (989P/P)
DELAN 70 WG (1051P/P)
DELAN 70 WG (8850P/B)
DELAN WG (1043P/P)
DITHIABEL (1142P/P)
DITHO WG (9069P/B)

in blauwe en rode bosbessen worden ingetrokken omdat deze toepassing niet afgedekt wordt door de geldende maximale residulimiet.

Deze wijzigingen moeten door de gebruikers vanaf nu worden gerespecteerd, zelfs indien de etiketten van de in de handel verkrijgbare producten nog niet zijn aangepast.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/intrekking-van-aantal-producten-blauwe-en-rode-bosbessenBeperking van bepaalde neonicotinoïden tot toepassingen onder bescherming

vrijdag 04 mei 2018
De gewasbeschermingsmiddelen met bepaalde werkzame stoffen van de chemische familie van de neonicotinoïden kwamen in opspraak wegens hun giftigheid voor bijen. Nadat alle beschikbare informatie naar de effecten op bijen werd opgevraagd op Europees vlak, publiceerde EFSA, het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid, een evaluatierapport. De conclusie van het rapport was dat alle toepassingen waarbij bijen op een of andere manier in contact kunnen komen met deze werkzame stoffen, een risico vormen of kunnen vormen. Dit bracht de Europese Commissie ertoe een voorstel op tafel te leggen om het gebruik te beperken tot toepassing in gewassen die geteeld worden onder bescherming, waardoor er geen bijen worden blootgesteld. Dit voorstel werd met een nipte meerderheid aanvaard maar moet nog worden gepubliceerd. De publicatie wordt verwacht binnen de maand. Deze Europese verordening treedt dan in werking twintig dagen na publicatie.

Concreet houdt dit in dat de nationale toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid, clothianidin en/of thiamethoxam zullen worden ingetrokken of beperkt.

Volgende toelatingen worden ingetrokken:

ARGENTO (9855P/B)
COFENO (10647P/B)
CRUISER 600 FS (9763P/B)
GAUCHO DUO (10399P/B)
IMPRIMO (9363P/B)
JANUS (9499P/B)
JANUS FORTE (10669P/B)
MERIT TURF (10145P/B)
MONTUR FORTE (9615P/B)
NUPRID 600 FS (10477P/B)
PONCHO 600 FS (9472P/B)
PONCHO BETA (9474P/B)
PONCHO EXPERT (10635P/B)
SOMBRERO (9757P/B).

Vanaf 3 maanden na de inwerkingtreding van de beslissing mogen deze producten niet meer worden verkocht. Ze mogen nog worden gebruikt tot zes maanden na de inwerkingtreding.

Volgende toelatingen worden beperkt tot sierteelten onder bescherming:

ACTARA (9916P/B)
BAZOOKA (9592P/B)
BELOPRID (1137P/B)
CONFIDOR 200 SL (8686P/B)
IMISECT (1155P/P)
IMISECT (1189P/P)
INTERCLOPRID 200 SL (1183P/P)
KOHINOR 200 SL (9583P/B)
VSM IMIDACLOPRID (1235P/P).

Volgende toelatingen worden beperkt tot zaaizaden van sla- en andijviesoorten onder bescherming:

CRUISER (9335P/B)
GAUCHO 70 WS (8330P/B).

Deze beperking start vanaf 3 maanden na het inwerkingtreden van de Europese verordening. Vanaf dan is het op de markt brengen en verkopen van producten met niet-aangepaste etiketten verboden.

De aanwezigheid op de markt en bij de gebruiker van producten met niet-aangepaste etiketten en het gebruik voor de ingetrokken toepassingen worden getolereerd tot zes maanden na de inwerkingtreding van de verordening. Behandelde gewassen moeten hun ganse levenscyclus onder bescherming blijven om alle mogelijke blootstelling van bijen uit te sluiten, zelfs als ze niet bloeien. Ze mogen dus niet uit de serre worden gehaald en in open lucht uitgeplant of buiten in potten geplaatst.

Ook het uitzaaien van zaden van gewassen die nog in open lucht zullen staan en die werden behandeld met één van deze werkzame stoffen is niet meer toegelaten vanaf zes maanden na het inwerkingtreden van de Europese verordening, zelfs als de zaadbehandeling in het buitenland gebeurde.

De toelatingshouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de precieze deadlines na publicatie van de Europese verordening. Er volgt dan ook een nieuw persbericht met deze precieze deadlines.

https://fytoweb.be/nl/nieuws/beperking-van-bepaalde-neonicotinoiden-tot-toepassingen-onder-bescherming