• KDT Info
  • KDT
  • Kenniscentrum voor
    Duurzame Tuinbouw
  • Tiensevest 136
  • 3000 Leuven
  • T: +32 (0)15 50 42 50
  • E: info@kdtvzw.be
© KDT vzw
Alle rechten voorbehouden

KDT-ADVIESKAARTEN

De KDT-advieskaarten zijn een begrip in de Belgische tuinbouw en de opmaak ervan is voor KDT één van de belangrijkste activiteiten. Nagenoeg voor alle groentesoorten en voor aardbeien worden deze kaarten opgesteld. De advieskaarten zijn dusdanig opgebouwd dat zij voor telers een handig instrument zijn inzake gewasbescherming. Per teelt wordt een gestructureerd overzicht gegeven van de erkende gewasbeschermingsmiddelen met de bijhorende dosis, goede agrarische praktijk, maximale residulimieten. Ook andere parameters zoals veiligheid voor biologische bestrijders en resistentieklassen worden vermeld in de advieskaarten. In het kader van een toekomstige wettelijke verplichting tot ‘geïntegreerde productie’ worden deze kaarten zo mogelijk nog belangrijkere instrumenten.

Een snel wijzigende wetgeving op vlak van gewasbescherming, zorgt er echter voor dat deze publicaties zeer snel achterhaald worden. Daarom wordt op regelmatige tijdstippen een update opgemaakt en verspreid onder de gebruikers.

Indien u interesse heeft in de KDT-advieskaarten, aarzel niet ons te contacteren per mail:
info@kdtvzw.be of telefoon: +32 (0)15 50 42 50.