• KDT Info
  • KDT
  • Kenniscentrum voor
    Duurzame Tuinbouw
  • Tiensevest 136
  • 3000 Leuven
  • T: +32 (0)15 50 42 50
  • E: info@kdtvzw.be
© KDT vzw
Alle rechten voorbehouden

KLEINE TEELTEN

Eén van de jaarlijks groeiende basistaken van KDT is oplossingen zoeken in het kader van de gewasbescherming, in het bijzonder voor de ‘kleine teelten’, dit zijn de teelten die door hun beperkt areaal voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen economisch minder interessant zijn.

Door de Europese evaluatie van actieve stoffen worden telers meer en meer geconfronteerd met het verdwijnen van erkenningen. Door het tempo van de intrekkingen komen de huidige bestrijdingsschema’s voor deze kleine teelten meer en meer in het gevaar. KDT fungeert hier als katalysator voor individuele dossiers. Concreet worden bij KDT dossiers samengesteld voor uitbreidingen van erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen. In samenwerking met telers en hun vertegenwoordigers (telersverenigingen, onderzoeksinstellingen, ...) wordt jaarlijks een prioriteitenlijst opgesteld. Voor onvolledige dossiers worden alle beschikbare gegevens gebundeld ter voorbereiding van een aanvraag tot het vervolledigen van het dossier bij het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen.

Op nationaal vlak is KDT lid van de nationale werkgroep kleine teelten glasgroenten, vollegrondsgroenten en fruit. Op internationaal vlak is KDT lid van de Experts Groups Minor Uses, en dit voor de subgroepen Fruit, Fresh Vegetables en Processed Vegetables. Ook vindt op regelmatige basis overleg plaats met andere stakeholders, zoals o.a. de verschillende fytofirma’s.