• KDT Info
  • KDT
  • Kenniscentrum voor
    Duurzame Tuinbouw
  • Tiensevest 136
  • 3000 Leuven
  • T: +32 (0)15 50 42 50
  • E: info@kdtvzw.be
© KDT vzw
Alle rechten voorbehouden

Links

Fytoweb
http://www.fytoweb.be


Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
http://www.afsca.be


EU Pesticide database
http://www.eumuda.eu


European Commission: Plant Protection Products
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides


European Food Safety Authority
http://www.efsa.europa.eu


EUR-Lex - De toegang tot het recht van de Europese Unie
http://eur-lex.europa.eu


Lijst met toegelaten biociden
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides_NEW/ListOfAuthorisedBiocides/index.htm#.Vjx2zyufsUM


Insecticide Resistance Action Committee
http://www.irac-online.org


Fungicide Resistance Action Committee
http://www.frac.info


Herbicide Resistance Action Committee
http://www.hracglobal.com