• KDT Info
  • KDT
  • Kenniscentrum voor
    Duurzame Tuinbouw
  • Tiensevest 136
  • 3000 Leuven
  • T: +32 (0)15 50 42 50
  • E: info@kdtvzw.be
© KDT vzw
Alle rechten voorbehouden

ONDERZOEK

KDT wil een ‘kenniscentrum’ voor voedselveiligheid vormen, dat verder gaat dan enkel (residuen van) gewasbeschermingsmiddelen. De bedoeling van het luik onderzoek is voornamelijk om kennis te vergaren in een ruimere context, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen en onderzoeken binnen de sector. Zo heeft KDT een permanent onderzoeksprogramma inzake microbiologie en zware metalen. Daarnaast wordt oriënterend onderzoek verricht, vaak op basis van berichtgeving uit pers of andere sectoren.

De resultaten van dit onderzoek wordt met de leden gedeeld en de oorzaken van eventuele afwijkende resultaten worden nagegaan, o.a. door evaluatie met experten. Bevindingen zowel van analyseresultaten als opzoekingwerk resulteren vaak in gesprekken met de bevoegde overheden.