• KDT Info
  • KDT
  • Kenniscentrum voor
    Duurzame Tuinbouw
  • Tiensevest 136
  • 3000 Leuven
  • T: +32 (0)15 50 42 50
  • E: info@kdtvzw.be
© KDT vzw
Alle rechten voorbehouden

RESIDUBEWAKING

Jaarlijks wordt een residubewakingsplan opgesteld. In dit plan wordt zowel een vooroogstcontrole voor bepaalde producten opgenomen als een residumonitoring voor alle producten. Richtlijnen voor het nemen van een staal worden beschreven, de stalen worden geanalyseerd door geaccrediteerde laboratoria. Het residubewakingsplan bevat ook de te volgen acties in geval van non-conformiteiten.

Per kwartaal vraagt KDT de resultaten van de residuanalyses op bij alle VBT veilingen. Alle resultaten worden getoetst aan de wettelijke en bovenwettelijke residulimieten die in de sector gangbaar zijn.

Deze verzamelde gegevens dienen dan weer als basis voor het residubewakingsplan van de volgende jaren. Op die manier wordt een risico-gebaseerd plan opgesteld, waarbij teelten met een hoger risico op het terugvinden van residuen frequenter bemonsterd worden.